Zrównoważony rozwój – Włosi robią to dobrze

W 1911 r. na terenie Larderello, w centrum “Diabelskiej Doliny”, powstała pierwsza na świecie, a przez dziesięciolecia jedyna na skalę przemysłową, elektrownia geotermalna, która potrafiła wykorzystać podziemną parę wodną. Już w 1916 r. zakład był w stanie zaopatrywać nie tylko miasto Larderello, ale także Volterrę. W krainie słońca, morza i wiatru, gdzie klimat i przyroda na to pozwalają, Włochy ustanowiły jeden ze swoich licznych rekordów w produkcji energii, kiedy nie istniało jeszcze pojęcie zrównoważonego rozwoju. Do dziś Toskania, w której znajduje się ta elektrownia wykorzystująca energię odnawialną ante litteram, jest centrum osiągnięć w tej dziedzinie, z kilkoma działającymi elektrowniami, w których nowe technologie pozwalają na bardziej efektywne przekształcanie pary wodnej w energię elektryczną.
Zrównoważony rozwój – Włosi robią to dobrze

Długofalowe plany Włoch

Stworzenie zrównoważonej przyszłości jest obecnie jednym z celów, które Włochy sobie wyznaczyły i do których w ostatnich latach coraz bardziej się zbliżają: synergia między instytucjami lokalnymi i krajowymi, między przedsiębiorcami i obywatelami sprawiła, że nasz naród stał się pozytywnym przykładem w sektorze zrównoważonego rozwoju, a inwestycje przewidziane w Narodowym Planie Odbudowy i Stabilizacji stanowią kolejny krok naprzód w zagwarantowaniu przyszłości o niskim wpływie na środowisko naturalne w całym kraju. Skupienie się Włoch na tym sektorze wynika nie tylko z międzynarodowych zobowiązań – zrównoważony rozwój jest jednym z celów Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także jednym z głównych obszarów zainteresowania Unii Europejskiej – ale także ze świadomości, że konieczna jest zmiana kursu, aby przyszłe pokolenia mogły w pełni korzystać z naszej planety. Ponadto ekologiczny rozwój zapewnia także firmom i konsumentom możliwość oszczędzania pieniędzy dzięki strategicznemu i mądremu korzystaniu z zasobów.

Odnawialne źródła energii

Zaczynając od sektora energetycznego, warto zauważyć, że Włochy są krajem, który należy brać za przykład, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii: ponad jedna trzecia energii zużywanej codziennie w naszym kraju pochodzi z infrastruktury stworzonej specjalnie w celu wykorzystania tych alternatywnych źródeł energii. Na obszarach o dużym nachyleniu terenu, jak np. w Alpach i ogólnie w pobliżu gór, główną rolę odgrywa energia wodna, która od początku ubiegłego wieku jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych alternatyw dla paliw kopalnych. Tam, gdzie słońce operuje mocniej, jak na południu kraju, jest miejsce dla technologii fotowoltaicznej, która w ostatnich latach, dzięki różnym zachętom rządowym, staje się coraz bardziej popularna w domach prywatnych i firmach, które chcą obniżyć koszty; zalety instalacji fotowoltaicznych wynikają także z ich wszechstronności, ponieważ energia słoneczna może być wykorzystywana zarówno do produkcji energii, jak i do eksploatacji maszyn oraz do ogrzewania cieczy. Na dużych wyspach takich jak Sycylia i Sardynia, a także w części Apulii, Kampanii i Bazylikaty, znajduje się również wiele turbin wiatrowych, które mogą przekształcać energię wiatru w energię elektryczną rozprowadzaną na całym terytorium. Ponadto, ci, którzy nie chcą się starać o najbardziej zaawansowane systemy produkcji energii, coraz częściej decydują się na wykorzystanie źródeł energii znajdujących się w ich “ogródkach”, instalując pompy ciepła, które mogą pobierać energię z powietrza lub wody gruntowej i wykorzystywać ją do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń w swoich mieszkaniach.

Oprócz tego, że Włochy wytwarzają dużą część energii ze źródeł odnawialnych, są także jednym z najbardziej efektywnych krajów w Unii Europejskiej pod względem zużycia energii. Energochłonność pierwotna, czyli zużycie energii w stosunku do PKB danego kraju, jest o 18% niższa niż średnia UE i o około 11% niższa niż w strefie euro. Duży wkład w zrównoważony rozwój wnoszą liczni włoscy przedsiębiorcy, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu przyczynili się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla: 345 000 wiodących firm Made in Italy przyjęło zasady zielonej gospodarki. Ten zrównoważony rozwój nadaje dodatkową wartość produktom wysokiej jakości, które są cenione i podziwiane na całym świecie. Jest to zobowiązanie przekrojowe, obecne we wszystkich sektorach naszej gospodarki: przywiązywanie dużej wagi do stosowania produktów o niewielkim wpływie na środowisko, recykling, wykorzystywanie energii odnawialnej i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań gwarantujących zrównoważony produkt to elementy obecne w każdym z sektorów gospodarki włoskiej, od projektowania po rolno-spożywczy, od mody po produkcję motoryzacyjną. Innowacje technologiczne są wielkim sprzymierzeńcem zrównoważonego rozwoju, ponieważ umożliwiają zagwarantowanie takiej samej ilości produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia surowców i energii oraz przyczyniają się m.in. do obniżenia kosztów.

Jak budować, to z głową

Sektor nieruchomości wyróżnia się jako szczególnie energochłonny. Dlatego wielu przedsiębiorców postanowiło poświęcić większą uwagę zrównoważonemu rozwojowi, rewolucjonizując samą koncepcję budownictwa mieszkaniowego. Przykładem jest A-FOLD Houses, włoska firma specjalizująca się w budowie prefabrykowanych domów z drewna: nie tylko domów, ale także ośrodków wypoczynkowych, wiosek turystycznych i miejsc zakwaterowania w razie klęsk żywiołowych. “Odkąd ludzie zaczęli odczuwać potrzebę budowania własnych schronień, robili jedną rzecz: zbierali materiały z różnych źródeł, składali je razem w miejscu, które wybrali na swój dom. To, co udało nam się zrobić, to przetransportować w ciężarówkach lub kontenerach zestawy domów, które w ciągu kilku dni mogą stać się dwupoziomowymi mieszkaniami” – mówi Nino D’Incecco, dyrektor ds. sprzedaży w firmie A-FOLD House. To właśnie “pasja” skłoniła firmę do skupienia się na zrównoważonym rozwoju środowiska, co według D’Incecco oznacza “zwrócenie uwagi na krytyczną sytuację, w jakiej znajduje się obecnie nasza planeta”. Sektor budowlany jest w rzeczywistości odpowiedzialny za 40% emisji dwutlenku węgla, dlatego – dodaje przedsiębiorca – “ważne jest, aby uczynić go bardziej zrównoważonym: naturalne materiały, certyfikowane łańcuchy dostaw, optymalizacja procesów i logistyki to kluczowe czynniki w tej dziedzinie”. Dla A-FOLD Houses “innowacyjność jest spojrzeniem w przyszłość”. Ważne jest – konkluduje dyrektor – aby “istoty ludzkie na nowo odkryły to, co istotne”.

Mądre gospodarowanie odpadami

Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, mówiąc o zrównoważonym rozwoju, jest zaangażowanie Włoch w gospodarkę odpadami. W tej dziedzinie, podobnie jak w sektorze efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, pozytywnie wyróżniamy się wśród różnych narodów Unii Europejskiej. Również w tym przypadku do osiągnięcia ważnych rezultatów przyczyniają się instytucje, które prowadzą działania mające na celu segregowanie i ponowne wykorzystanie materiałów, a także obywatele i firmy, które zawsze były wyczulone na kwestię segregacji odpadów. Ten sposób działania doprowadził do osiągnięcia i przekroczenia celów narzuconych przez Unię Europejską: UE wyznaczyła dla wszystkich państw członkowskich odzysk 65% odpadów przemysłowych i miejskich do 2025 roku; Włochy nie tylko osiągnęły już ten cel, ale znacznie go przekroczyły, osiągając wskaźnik około 79%.

Recykling tych materiałów jest korzystny dla biznesu, dla planety i dla konsumentów: odpady pochodzące z niektórych firm mogą być wykorzystywane przez inne do produkcji nowych towarów, co zmniejsza zarówno koszty usuwania odpadów, jak i koszty zakupu surowców, zapewniając zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne i obniżenie ceny końcowej produktu. Jest to korzystny wybór zwłaszcza w czasach trudności z zaopatrzeniem w surowce. Recykling jest więc również opłacalny ekonomicznie, do tego stopnia, że wiele firm stosuje zasady gospodarki cyrkularnej, ponownie wykorzystując własne odpady lub przerabiając je na materiały dla innych firm.

Lokowanie produktu
Więcej:beITWłochy