10 grzechów głównych pracownika

Poznaj najczęściej popełniane „grzechy” w pracy i zobacz, jaki odsetek pracowników dopuścił się ich w czasie pracy.

Zdecydowana większość Polaków zgadza się ze stwierdzeniami, że warto być pracowitym (95 proc.), że każdą pracę należy wykonywać z sercem, nawet jeśli nie jest specjalnie znacząca (95 proc.), że pracowitość to konieczny warunek do osiągnięcia sukcesów w życiu (92 proc.) oraz że praca nadaje sens naszej egzystencji (92 proc.) – wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS.

W ostatnich latach podejście do pracy i pracowitości zmieniło się minimalnie i raczej niejednoznacznie. Wzrosło przekonanie, że jeśli praca nie przynosi odpowiednich korzyści, to nie warto się w nią zbytnio angażować, oraz zmalało przeświadczenie o tym, że praca nadaje sens życiu. Jednocześnie rzadziej podzielany jest pogląd, że dzięki uczciwej pracy człowiek nie jest w stanie się wzbogacić.

A jakie grzeszki popełniamy najczęściej? Poznaj odsetek osób, którym zdarzyło się zgrzeszyć w pracy. Czujesz się raźniej?

 

10 GRZECHÓW GŁÓWNYCH PRACOWNIKA

GRZECH 10.
4% pracowników zdarzyło się przychodzić do pracy po spożyciu alkoholu.

GRZECH 9.
5%  pracowników zdarzyło się „załatwiać” lekarskie zwolnienie z pracy mimo dobrego stanu zdrowia.

GRZECH 8.
6% pracowników „dorabiało” do pensji w godzinach pracy.

GRZECH 7.
22% korzystało ze służbowego telefonu, faksu, papieru bądź innych materiałów w celach prywatnych.

GRZECH 6.
25% przyznaje, że załatwiało prywatne sprawy w godzinach pracy.

 

GRZECH 5.
26% zdarza się pozostawać w pracy „po godzinach” mimo braku takiej konieczności.

GRZECH 4.
27% spóźnia się do pracy.

GRZECH 3.
34% pracuje w domu – „po godzinach” – mimo braku dodatkowego wynagrodzenia.

GRZECH 2.
45% dopuszcza do sytuacji, gdy rezygnuje z przerw przysługujących w czasie pracy w celu zwiększenia swojej efektywności.

GRZECH 1.
59%  zdarza się dobrowolnie, bezpłatnie wykonywać zadania nienależące do obowiązków.

Więcej:grzechypraca