GRZECH 5.
26% zdarza się pozostawać w pracy „po godzinach”mimo braku takiej konieczności.

GRZECH 4.
27% spóźnia się do pracy.

GRZECH 3.
34% pracuje w domu – „po godzinach” – mimo braku dodatkowego wynagrodzenia.

GRZECH 2.
45% dopuszcza do sytuacji, gdy rezygnuje z przerw przysługujących w czasie pracy w celu zwiększenia swojej efektywności.

GRZECH 1.
59%  zdarza się dobrowolnie, bezpłatnie wykonywać zadania nienależące do obowiązków.