Czerwony strój

Na widok czerwonego koloru mobilizujemy siły fizyczne i psychiczne. Co prawda na krótko, ale jednak. Inne kolory tak na nas nie działają. Podczas igrzysk olimpijskich w 2004 r. przyglądano się strojom i wynikom zawodników: ubrani na czerwono zwyciężali wyraźnie częściej. Tłumaczy się to na dwa sposoby. Jedni naukowcy uważają, że czerwony strój wyzwala agresję występującego w nim zawodnika (niemal dosłownie krew go zalewa). Inni sugerują, że czerwień osłabia przeciwnika, dlatego ten wypada gorzej. Co więcej, od jej wpływu nie są wolni nawet sędziowie, którzy mogą dużo częściej nagradzać „czerwonych” sportowców niż zawodników w innych barwach!

Na widok czerwonego koloru mobilizujemy siły fizyczne i psychiczne. (fot. Darek Iwański)

Gesty, które uczą

Zazwyczaj kiedy próbujemy sobie coś przypomnieć, zaczynamy żywo gestykulować (np. pstrykamy palcami). Od dawna wiadomo, że ruchy pomagają odtworzyć informację albo przebieg jakiegoś zdarzenia. Dowiedziono jednak, że gestykulacja nie tylko odświeża pamięć, ale także pomaga generować nowe pomysły. Dziecko, które gestykuluje podczas lekcji, korzysta z niej więcej niż to, które siedzi nieruchomo.

Właściwe ruchy rąk pomagają uczniom szkoły podstawowej zrozumieć algebrę, na przykład ułatwiają rozwiązanie równania typu 4+5+7=……+7, jak dowiedziono podczas eksperymentów prowadzonych w University of Chicago. Posługiwanie się gestami przyspiesza też rozwiązywanie zadań wykorzystujących wizualizację przestrzenną. Pomaga w wyobraźni obracać i przesuwać przedmioty pod różnym kątem, np. bez ustawiania mebli w różnych miejscach pokoju, by wybrać ich najlepszy układ.

Studenci obserwowani podczas rozwiązywania różnych problemów tym więcej gestykulowali, im trudniejsze mieli zadanie. W kolejnym eksperymencie podzielono ich na trzy grupy: pierwszą zachęcano do wykonywania gestów, drugiej nie dano żadnych instrukcji, osoby z trzeciej grupy miały siedzieć na dłoniach. Najsilniej gestykulująca grupa wypadła w testach znacząco lepiej.

Zazwyczaj kiedy próbujemy sobie coś przypomnieć, zaczynamy żywo gestykulować (np. pstrykamy palcami). (fot. Darek Iwański)

Dla głodnych wiedzy:

Podczas wystąpienia na konferencji TED Amy Cuddy tłumaczy, jak język ciała wpływa na to, kim jesteśmy: