159 Stypendiów na dobry start

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 18. przyznała stypendia dla najlepszych młodych polskich naukowców. Każdy stypendysta otrzyma roczne stypendium w wysokości 24 000 zł. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej to największa w Polsce pozabudżetowa instytucja wspierająca naukę.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która od 1991 r. realizuje misję wspierania nauki, szczególną wagę przywiązuje do wspierania najmłodszego pokolenia uczonych. Ułatwianie młodym ludziom pracy naukowej i stwarzanie im komfortowych warunków prowadzenia badań na początku kariery to najlepsza inwestycja w rozwój cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju. W swoim najdłużej realizowanym programie stypendialnym START Fundacja przyznaje co roku roczne stypendia krajowe najzdolniejszym młodym badaczom. Przyznane fundusze stypendyści mogą wykorzystać w dowolny sposób. W rozstrzygniętej właśnie, osiemnastej edycji programu START Fundacja przyznała 159 stypendiów w wysokości 24 000 zł (zwolnione z podatku). W tegorocznym konkursie wzięło udział 995 kandydatów; byli wśród nich zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również stypendyści z ubiegłego roku starający się o przedłużenie stypendium. Grono laureatów wszystkich 18 edycji konkursu liczy już 1968 osób.

– Podsumowując tegoroczny konkurs, na pewno warto wspomnieć o wyjątkowo silnej, także na tle lat ubiegłych,  pozycji matematyków. Przyznaliśmy 7 stypendiów młodym uczonym zajmującym się tą dziedziną, ale chcę podkreślić, że ta wysoka pozycja dotyczy nie tylko liczby stypendiów, ale przede wszystkim jakości badań tegorocznych laureatów-matematyków.  Nasi recenzenci ocenili ją niezwykle wysoko, a potwierdzeniem tej tendencji jest także tegoroczne wyróżnienie dla dr. Radosława Adamczaka z UW, matematyka właśnie. Jego osiągnięcia zostały zgodnie uznane przez autorytety naukowe w tej dziedzinie za wybitne. Dziedzinami, które już od lat przodują w naszym konkursie stypendialnym są chemia i fizyka –  i ta reguła potwierdziła się także w tym roku – tymi słowami prezes FNP, prof. Maciej Żylicz podsumowuje 18. edycję konkursu START.

– Od poprzedniej edycji konkursu stypendyści programu START mogą dodatkowo ubiegać się w Fundacji o sfinansowanie krótkiego wyjazdu do zagranicznego ośrodka. Wyjazdy te mają służyć przede wszystkim poszukiwaniu miejsca na staż podoktorski i mamy nadzieję, że z każdym rokiem będzie przybywać osób korzystających z tej możliwości – dodaje prof. Maciej Żylicz.

Nowością wprowadzoną w programie START w 2010 r. jest przeznaczenie środków uzyskanych przez Fundację z wpłat na działalność organizacji pożytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych) na powiększenie wysokości stypendiów START dla najlepszych laureatów konkursu w danej edycji. Jest to wyróżnienie, które może otrzymać maksymalnie trzech najwyżej ocenionych w konkursie laureatów danej edycji. W tym roku wyróżnienie to uzyskał dr Radosław Adamczak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, którego osiągnięcia naukowe zostały uznane przez recenzentów konkursu za bezkonkurencyjne. Wyróżniony laureat otrzyma stypendium w wysokości 36 000 zł. Jest to najwyższa w historii programu START kwota stypendium.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Stanowią  wyróżnienie dla młodych naukowców (do 30 lat), którzy choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Przyznanie stypendiów odbywa się w drodze konkursu, w którym recenzenci będący uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki, oceniają dorobek kandydatów. Dorobek ten musi być udokumentowany publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Każdy wniosek opiniowany jest przez co najmniej trzech recenzentów.

Wybrane dane statystyczne o tegorocznej edycji konkursu FNP – START:

3.828.000 zł – łączna kwota stypendiów przyznanych przez FNP w 18. edycji konkursu START; 995 wniosków do konkursu; 159 laureatów  (16 % spośród ubiegających się o stypendium); Placówki naukowe, z którymi najczęściej związani są stypendyści to: uniwersytety (80 osób) oraz uczelnie techniczne (32 osoby); Uczelnie, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski (29 stypendystów), Uniwersytet Jagielloński (18 stypendystów), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (8 stypendystów), Politechnika Wrocławska (8 stypendystów), Uniwersytet Wrocławski (7 stypendystów), Akademia Górniczo-Hutnicza (6 stypendystów); Dziedziny najczęściej reprezentowane przez laureatów: chemia (13 stypendystów), fizyka (10 stypendystów), inżynieria materiałowa (8 stypendystów), literaturoznawstwo i matematyka (po 7 stypendystów), biochemia i biologia medyczna (po 6 stypendystów); Najwięcej stypendystów rekrutuje się z takich miast, jak: Warszawa (60 stypendystów), Kraków (30 stypendystów), Wrocław (16 stypendystów), Poznań (15 stypendystów) i Gdańsk (10 stypendystów).

Pełną listę stypendystów można zobaczyć na stronie FNP www.fnp.org.pl

Uroczystość wręczenia dyplomów w 18.edycji  programu START odbędzie się 24 kwietnia 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Więcej:nauka