Mail trafił do Warszawy we wtorek 17 lipca 1990 roku o godz. 14:01:20. Zatytułowany był "Dzien dobry z Kopenhagi". Autorem był ówczesny dyrektor Centrum Informatycznego UW - Tadeusz Węgrzynowski, a adresatem - Andrzej Smereczyński z CI UW, administrator PLEARN - właśnie uruchomionego polskiego serwera Europejskiej Akademickiej i Badawczej Sieci Komputerowej (EARN). Wydruk tego pierwszego maila jest już dziś trudny do rozszyfrowania, litery i cyfry niemal całkiem już na nim wyblakły. Na wydruku widać za to dopiski niebieskim flamastrem: "Europa puka do drzwi (komputera)!!!" oraz: "Kto nie chce, niech nie wierzy".

Mail był dowodem na to, że udało się uruchomić pierwsze łącze do sieci EARN BITNET, która była konkurencyjna wobec Internetu. Tadeusz Węgrzynowski - dziś kierownik Działu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej - wspomina, że już po miesiącu liczba użytkowników poczty w CI UW osiągnęła pierwszy tysiąc.

Stopniowo do PLEARN dołączone zostały kolejne węzły w kraju (było ich 22). Internet trafił do Polski dopiero po roku i szybko doprowadził do dużych zmian w komunikacji elektronicznej. Dlatego często jako datę przełomową dla rozwoju poczty elektronicznej przyjmuje się 17 sierpnia 1991 r. Wtedy wysłany miał być z Polski pierwszy mail za pośrednictwem Internetu.