Akupunktura pomaga osobom po udarze mózgu wrócić do normalności

Akupunktura wciąż budzi spore kontrowersje w środowisku naukowym, ale najnowsze badania przeprowadzone przez Chińczyków wskazują na możliwe korzyści, które mogą czerpać z tej techniki osoby po udarze mózgu.
Akupunktura może pomóc osobom po udarze mózgu /Fot. Freepik

Akupunktura może pomóc osobom po udarze mózgu /Fot. Freepik

Akupunktura to technika leczenia wywodząca się z Dalekiego Wschodu, polegająca na stymulowaniu tzw. akupunktów (miejsc na skórze lub tkance podskórnej) przy pomocy metalowych igieł. Według mitologii dalekowschodniej takie działanie ma udrażniać meridiany (kanały energetyczne) i poprawiać krążenie krwi. Nie ma naukowych dowodów na skuteczność akupunktury, choć WHO nie neguje jej stosowania.

Czytaj też: Medycyna chińska uznana przez WHO. Czy słusznie? [RAPORT]

Zespół naukowców z First Teaching Hospital of Tianjin University przeprowadził badania, z których wynika, że 6-tygodniowe leczenie akupunkturą znacząco poprawia funkcje językowe i jakość życia u osób z trudnościami mowy po udarze mózgu. Ponieważ po 6 miesiącach nadal widać poprawę, akupunktura może być bezpieczną i skuteczną terapią pomagającą odzyskać głos.

Akupunktura pomaga odzyskać głos

Ok. 1/3 osób po udarze mózgu doświadcza poudarowej afazji ruchowej, czyli niemożności mówienia lub organizowania mięśniowych ruchów mowy, przy czym u 61 proc. osób po roku choroba ta nadal występuje. Zakłócenia mowy i zdolności komunikowania się negatywnie wpływają na jakość życia.

U takich osób standardowo stosuje się terapię behawioralną i językową, a w Chinach także akupunkturę jako terapię uzupełniającą. Niedawne badania opisane w czasopiśmie JAMA Network Open miały na celu zbadanie wpływu akupunktury na funkcje językowe, jakość życia i zaburzenia neurologiczne u osób po udarze mózgu.

Czytaj też: Udar mózgu nie będzie już “wyrokiem”. Elektrody jak spaghetti pozwolą na rzeczy niemożliwe

W badaniu wzięły udział 252 osoby (78,6 proc. mężczyzn) w wieku 45-75 lat, u których po pierwszym udarze mózgu zdiagnozowano afazję. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej akupunkturę manualną lub akupunkturę pozorowaną (przy użyciu losowych punktów i płytkiego wkłucia igły).

Obie grupy otrzymały 30 sesji przez sześć kolejnych tygodni, pięć 30-minutowych sesji tygodniowo, połączonych ze szkoleniem językowym i leczeniem konwencjonalnym. Akupunktura manualna przebiegała zgodnie ze standardowym protokołem i wywoływała tzw. wrażenie De Qi. Wrażenie De Qi, uważane w teorii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) za klucz do skutecznego leczenia akupunkturą, odnosi się do subiektywnych odczuć pacjenta i obiektywnych reakcji organizmu, a także odczuć akupunkturzysty podczas nakłuwania określonych akupunktów.

Akupunktura jest kwestionowana przez wielu naukowców /Fot. Freepik

Wykazano, że akupunktura manualna poprawiła współczynnik afazji (AQ), który jest czułą i wiarygodną miarą afazji, gdzie im niższy wynik, tym poważniejsze upośledzenie funkcji językowych. W szóstym tygodniu u osób poddawanych akupunkturze AQ wynosił średnio 69,66 co oznacza poprawę w porównaniu z wartością wyjściową wynoszącą 29,60 punktów.

W porównaniu z akupunkturą pozorowaną, akupunktura manualna spowodowała również znaczną i ciągłą poprawę funkcji językowych, jakości życia i zaburzeń neurologicznych w trakcie obserwacji po 6 miesiącach od wystąpienia afazji. Trzy działania niepożądane związane z leczeniem wystąpiły w grupie stosującej akupunkturę manualną i trzy w grupie pozorowanej, ale były one przejściowe i nieszkodliwe.

To pierwsze kontrolowane badanie z długoterminową obserwacją, mające na celu ocenę skuteczności akupunktury u pacjentów z poudarową afazją ruchową. Środowisko naukowe jeszcze się do tych rewelacji nie ustosunkowało, ale konieczne są dalsze eksperymenty w celu weryfikacji postawionych twierdzeń.