Alarmujące dane dotyczące żywotności fotowoltaiki. Jak długo można wykorzystywać panele słoneczne?

Niełatwo jest wyciągać wnioski na temat tego, jak długo panele fotowoltaiczne mogą zapewniać wysoką sprawność konwersji energii. Najnowsze doniesienia, spływające od badaczy z Afryki, wskazują na mało optymistyczny scenariusz.
Alarmujące dane dotyczące żywotności fotowoltaiki. Jak długo można wykorzystywać panele słoneczne?

O szczegółach przeprowadzonych analiz możemy przeczytać na łamach Energy Conversion and Management: X. Dlaczego dostarczone przez autorów publikacji dane są niezbyt zadowalające? Chodzi przede wszystkim o większy niż można się było spodziewać stopień degradacji paneli fotowoltaicznych na przestrzeni lat.

Czytaj też: Chińczycy przekroczą magiczną granicę. Chodzi o wydajność paneli słonecznych

Za powyższymi rewelacjami stoją naukowcy z Ghany, którzy prowadzili ekspertyzy dotyczące wydajności polikrystalicznych modułów słonecznych wykorzystywanych przez co najmniej 5 lat. Jak zaobserwowali autorzy badań, w przypadku większości paneli dochodziło do spadków, które pojawiały się przed upływem 20-letniego okresu eksploatacji. Co istotne, chodziło o panele zamontowane w normalnych warunkach, w których były one wystawione na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Jak wyjaśniają przedstawiciele University of Energy and Natural Resources, dokonana przez nich ocena wydajności polikrystalicznych modułów słonecznych obejmowała 11 producentów, których nazwy nie zostały ujawnione. Wszystkie te instalacje były zamontowane w tym samym mieście, czyli Kumasi. To szczególnie istotne, ponieważ dzięki temu wiemy, iż każdy panel był testowany w podobnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.

Dane dotyczące żywotności fotowoltaiki dostarczone przez naukowców z Ghany sugerują, jakoby panele doświadczały degradacji w wyższym od spodziewanego tempie

W publikacji czytamy, jakoby wszystkie instalacje były podłączone poza siecią i zainstalowane na dachach w okresie od 5 do 9 lat. Zamontowane w 12 różnych miejscach, panele zostały oznaczone literami od A do L. Jak się ostatecznie okazało, ich moc wyjściowa wahała się od 100 W do 460 W. Co wiemy natomiast o wynikach dotyczących wydajności paneli?

Kluczowy wniosek jest następujący: minimalny wskaźnik degradacji objętych badaniami modułów wynosił 0,79% rocznie. Z kolei górna wartość w tym zakresie, czyli maksymalny wskaźnik degradacji wynosił aż 1,67% rocznie. Poza tym członkowie zespołu badawczego ogłosili, że tempo pojawiania się uszkodzeń było nierównomierne. Średnia wskaźnika degradacji wyniosła 1,36% rocznie, podczas gdy mediana – 1,38% rocznie.

Czytaj też: Panele słoneczne mają jeszcze wyższą wydajność. Do wzrostu doprowadziła niemiecka technologia

Na 48 przetestowanych modułów fotowoltaicznych w przypadku sześciu naukowcy oszacowali, że powinny one działać niezawodnie przez 20-25 lat. Zaledwie cztery najprawdopodobniej wypełnią natomiast obiecywane przez producentów wytyczne, tj. będą funkcjonowały z wysoką wydajnością przez 25 lat. To alarmujące doniesienia, które stoją w sprzeczności z wynikami niedawnych badań obejmujących panele zainstalowane na terenie Niemiec. W tamtym przypadku żywotność fotowoltaiki okazała się znacznie dłuższa, niż można było sądzić.