Amgen Scholars – szansa na prowadzenie badań na prestiżowych uczelniach

Studenci z Polski mają szansę na udział w międzynarodowym programie stypendiów naukowych na jednej z trzech najlepszych uczelni wyższych w Europie: Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania), Instytucie Karolinska (Szwecja) oraz Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy). Już 1 listopada rusza nabór do IV edycji Programu Amgen Scholars. Program ten daje szansę zdolnej młodzieży na rozpoczęcie kariery naukowej w najlepszych laboratoriach badawczych na świecie.

Amgen Scholars to jeden z nielicznych tego typu programów na świecie, który już podczas studiów umożliwia prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym środowisku. Program rozpoczęto w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych, a w 2009 roku został on rozszerzony na Europę. Jego celem jest umożliwienie studentom zdobywanie praktycznych doświadczeń badawczych pod opieką najbardziej utytułowanych naukowców. Amgen Scholars daje unikatową szansę na rozpoczęcie kariery naukowej w jednym z wybranych obszarów.

W tym roku program został ponownie objęty honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia.

– W wielu krajach Europy studenci mają ograniczone możliwości w dziedzinie badań naukowych. Współpraca z Fundacją Amgen pozwala nam zaoferować najzdolniejszym studentom wyjątkowy letni program badawczy, który ma na celu zainspirowanie ich do rozpoczęcia kariery naukowej – powiedział profesor John Rallison, rektor ds. dydaktyki na Uniwersytecie Cambridge. 

W zeszłorocznej edycji programu wzięło udział 74 młodych ludzi, reprezentujących 39 europejskich uczelni wyższych z 16 krajów. Wśród nich znalazło się sześciu studentów z Polski. Od startu europejskiej edycji Amgen Scholars Polacy są jedną z najliczniejszych grup narodowościowych wśród osób aplikujących do programu i wśród jego uczestników. Wielu z nich kontynuuje swoją karierę naukową na jednym z uniwersytetów biorących udział w programie. 

Budżet Amgen Scholars, wynoszący ponad 34 milionów dolarów, stawia program w czołówce inicjatyw tego rodzaju. Uczestnicy Programu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w Programie. Dzięki temu o udziale decydują tylko umiejętności, wiedza i zaangażowanie młodych osób. 

Każdego roku liczba aplikujących do Amgen Scholars systematycznie się zwiększa. W 2011 roku w Europie aplikowało ponad dwukrotnie więcej osób niż podczas pierwszej edycji programu. Dotychczas w programie uczestniczyło ponad 1200 osób z całego świata. 

O udział w europejskim programie Amgen Scholars mogą ubiegać się osoby, które studiują kierunki ścisłe, m.in. medycynę, chemię, farmację, biologię, biotechnologię czy bioinżynierię, na jednej z europejskich uczelni wyższych. Kandydaci powinni osiągać bardzo dobre wyniki w nauce i mieć w planach studia doktoranckie. 

By uczestniczyć w Amgen Scholars, należy zgłosić swoją aplikację do jednej z uczelni biorących udział w programie. Każda z nich ma własny system oceny kandydatów, przy czym warunki wspólne to wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line na stronie www.amgenscholars.eu oraz przesłanie krótkiego eseju o sobie i dotychczasowych osiągnięciach. Termin przyjmowania aplikacji upływa na początku lutego 2012 roku.

Patronat medialny nad IV edycją programu Amgen Scholars objęły:

Dziennik Rzeczpospolita, Magazyn 21Wiek, Perspektywy, serwis PAP NaukawPolsce.pl, GazetaEdukacja.pl, Edulandia.pl, Dlastudenta.pl.

Fundacja Amgen 

Cele Fundacji Amgen to: polepszenie edukacji w zakresie nauk ścisłych, poprawienie dostępu pacjentów do wysokiej jakości opieki medycznej oraz wspieranie społeczności, w których mieszkają i pracują osoby zatrudnione w Amgen. Od 1991 roku fundacja przekazała ponad 140 milionów dolarów w ramach stypendiów dla organizacji non profit w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W tym roku fundacja obchodzi 20-lecie swojej działalności. 

Ważne linki:

www.amgenscholars.eu – strona programu Amgen Scholars

www.amgen.pl – strona Amgen Polska

http://www.amgen.pl/spolecznaodpowiedzialnoscbiznesu/fundacja_amgen.html – o Fundacji Amgen

Więcej:nauka