Anatomia cząsteczki

Naukowcom z laboratorium IBM w Zurychu udało się wykonać niezwykle dokładne zdjęcie wewnętrznej struktury chemicznej cząsteczki — w najwyższej do tej pory rozdzielczości. Badacze wykorzystali w tym celu bezkontaktowy mikroskop sił atomowych (AFM).

Obiektem tej niezwykłej sesji fotograficznej była podłużna cząsteczka pentacenu – organicznego związku chemicznego, składająca się z 22 atomów węgla i 14 atomów wodoru. Długość cząsteczki wynosi 1,4 nm, a odległość pomiędzy sąsiednimi atomami węgla — zaledwie 0,14 nm.

Mikroskop pracował w bardzo wysokiej próżni w skrajnie niskich temperaturach, dochodzących do -268 °C. Według naukowców należało ustabilizować aparat zarówno pod względem mechanicznym, jak i termicznym, aby położenie obu końców AFM oraz badanej cząsteczki w ciągu ponad 20 godzin nie uległo zmianie. Otrzymane za pomocą mikroskopu zdjęcie przedstawia pięć sześciokątnych atomów węgla, łączących atomy wodoru. Poniżej zdjęcia zamieszczono ilustrację tej samej cząsteczki – szare kulki to atomy węgla, białe – wodoru.

Naukowcy porównują przeprowadzone przez nich doświadczenie z wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego kości i organów znajdujących wewnątrz ciała człowieka. Wyniki nowego badania mogą wpłynąć na rozwój nanotechnologii – z pewnością pomogą one w obserwacjach najmniejszych istniejących w otoczeniu człowieka obiektów. Sprawozdanie z badania zostało zamieszczone w magazynie Science. JSL

źródło: www.zurich.ibm.com