Arystoteles: jak wyglądało jego życie?

Arystoteles żył w IV wieku p.n.e. Urodził się w 384 roku p.n.e., a zmarł po 62 latach, pozostawiwszy po sobie obszerny dorobek filozoficzny oraz wielu uczniów, którzy kontynuowali jego działalność naukową. 

Gdzie urodził się Arystoteles? Ten grecki filozof przyszedł na świat w Stagirze - greckiej kolonii na Półwyspie Chalcydyckim. Warto wiedzieć, że właśnie od nazwy "Stagira" pochodzi jego przydomek - Arystoteles bywał bowiem określany jako Stagiryta. 

Już w młodości Arystoteles zetknął się z filozofią. W Akademii Platońskiej w Atenach spędził wiele lat, pobierając nauki od samego mistrza Platona. Po śmierci twórcy słynnej "Uczty" Arystoteles opuścił Akademię i stworzył własny Lykeion, który zyskał poparcie Aleksandra Macedońskiego. Uczniowie tej szkoły - arystotelicy - wcześnie zaczęli być określani także jako perypatetycy od greckiego słowa "peripatesis", znaczącego tyle co "przechadzka". Uczniowie Arystotelesa wyróżniali się bowiem tym, iż prowadzili szereg dyskusji filozoficznych właśnie podczas przechadzek.

Po śmierci Aleksandra w 323 roku p.n.e. grecki filozof zetknął się z poważnymi oskarżeniami pod swoim adresem. Opuścił Ateny i niedługo później zmarł na wyspie Eubea. 

 

Filozofia Arystotelesa

Poglądy Arystotelesa od wielu lat są przedmiotem licznych studiów. Dość powiedzieć, że twórczość tego greckiego uczonego uchodziła przez pewien czas nawet za wzorzec uprawiania filozofii. Tak było na przykład pod koniec średniowiecza, kiedy Tomasz z Akwinu zaadoptował poglądy Arystotelesa na potrzeby refleksji chrześcijańskiej, rozwijając w oparciu o system filozoficzny greckiego uczonego własną filozofię, którą później nazwano tomizmem. Filozofa ta nadal bywa rozwijana przez niektórych chrześcijańskich uczonych.

Arystoteles należał do bardzo wszechstronnych myślicieli. W czasach, w których żył i tworzył, nauki szczegółowe nie były jeszcze tak bardzo rozwinięte jak dzisiaj. Wówczas to właśnie filozofowie kładli fundamenty pod rozwój nauk o człowieku, przyrodzie czy Bogu. 

Nie powinno więc dziwić, że dzieła Arystotelesa dotyczą zarówno kwestii związanych z fizyką, jak i geologią, biologią, medycyną, psychologią, polityką czy etyką. W obszarze jego zainteresowań znajdowały się także fundamentalne kwestie związane z teorią bytu.

Istotny jest także wkład Arystotelesa do logiki. Ten grecki myśliciel znany jest m.in. z teorii wnioskowań sylogistycznych czy refleksji dotyczących pojęć i problemu definiowania. Stagiryta kładł też nacisk na główne zasady myślenia, stojące u podstaw filozofii. W tym kontekście wyróżniał:

  • zasadę tożsamości,
  • zasadę niesprzeczności,
  • zasadę wyłączonego środka.

Filozofia Arystotelesa oddziaływała w późniejszych epokach i do dziś pewne rozwiązania zaproponowane przez Stagirytę bywają przedmiotem filozoficznych refleksji.