Bakterie na porost drzew

Bakterie kojarzą nam się najczęściej z chorobami, a większość z nas zapomina o dobrych stronach ich działalności. Ostatnio naukowcy odkryli bakterie, które mają pozytywny wpływ na wzrost drzew — nawet na glebach ubogich w składniki odżywcze. Być może biopaliwo będziemy wytwarzać właśnie z drzew?

Biolodzy z Brookhaven National Laboratory zajmujący się badaniami metod usuwania zanieczyszczeń z gleby zidentyfikowali żyjące wewnątrz roślin mikroby, które przyspieszają wzrost drzew — wierzby i topoli. Naukowcy już od jakiegoś czasu analizowali rośliny rosnące na mało żyznych glebach, zanieczyszczonych metalami ciężkimi i innymi szkodliwymi substancjami chemicznymi. W poprzednich doświadczeniach dokładnie zbadali oni mechanizm cząsteczkowy wykorzystywany przez bakterie S. proteamaculans, służący do niszczenia dostających się do wnętrza rośliny zanieczyszczeń, a następnie wszczepili dany mechanizm do drzew z gatunku topoli. W ten sposób udało im się częściowo oczyścić glebę, na której rosły drzewa. Ubocznym skutkiem działania bakterii było przyspieszenie wzrostu drzew — nawet wtedy, gdy w glebie nie wykryto żadnych szkodliwych substancji. 

Naukowcy postanowili poddać te bakterie i ich procesy metaboliczne nieco dokładniejszej analizie. W tym celu wyodrębnili oni bakterie, które zazwyczaj żyją wewnątrz korzeni topoli i wierzby. Kilka oddzielnych grup bakterii przetestowano pod względem zdolności do przyspieszania wzrostu sadzonek drzew w cieplarniach. Równolegle badacze przeprowadzili analizę genów czterech rodzajów bakterii, aby dowiedzieć się, co powoduje szybszy wzrost współżyjących z bakteriami roślin — enzymy, hormony czy produkty przemiany materii.  

W wyniku tego badania znaleziono 78 rodzajów bakterii endofitycznych. Niektóre z nich miały pozytywny wpływ na wzrost topoli i wierzb, inne w żaden sposób nie oddziaływały na roślinę, a jeszcze inne hamowały jej wzrost. Do tych rodzajów, które szczególnie silnie (do 50%) przyspieszają wzrost roślin, należą bakterie Enterobacter 638 i Burkholderia cepacia BU72. Pewne mikroby miały pozytywny wpływ na wzrost rośliny tylko w przypadku określonego rodzaju topoli.

Naukowcy mają nadzieję na to, że ich odkrycie może mieć niebagatelne znaczenie dla produkcji biopaliw. Być może w przyszłości będziemy je wytwarzać właśnie z topoli, która będzie mogła rosnąć nawet na nieurodzajnych gruntach.  

Na zdjęciu widać sadzonki topoli w pierwszym i dziesiątym tygodniu wzrostu. Z lewej strony zdjęcia znajduje się grupa kontrolna nie poddana wpływowi bakterii, natomiast z prawej strony – drzewa zawierające bakterie.  JSL

źródło: