Balon wyprodukowała i umieściła w powietrzu w parku André-Citroën firma Aérophile – specjalistyczne przedsiebiorstwo, którego balony cieszą oko i wypełniają ważne funkcje w wielu krajach na świecie. Unoszący się w powietrzu na wysokości 150 metrów aerostat to model AERO30NG Aérophile 5500. Jego wysokość wynosi 36m, a objętość – 6 tys. m3. „Teraz widzicie powietrze, które wdychacie” – mówią autorzy projektu. 

          Dzięki innowacyjnej technologii podświetleniowej balon Air de Paris jest świetnie widzialny z odległości nawet 20 km. Jego kolor informuje o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza. Czerwone podświetlenie oznacza, że stężenie ozonu, dwutlenku azotu i pyłu w powietrzu przekroczyło granicę dopuszczalną. Kolor pomarańczowy informuje o tym, że powietrze jest zanieczyszczone, żółty – stężenie substancji szkodliwych jest umiarkowane, jasnozielony – powietrze jest czyste, a ciemnozielony – powietrze jest bardzo czyste. 

         Konstruktorzy Ballon Air de Paris stworzyli również specjalną gondolę olbrzymich rozmiarów, która pomieści 30 turystów pragnących spojrzeć z lotu ptaka na miasto i okolice. Pomysł ciekawy, pozostaje tylko życzyć paryżanom, żeby balon jak najczęściej przybierał ciemnozieloną barwę. JSL

aerophile.com