Benzyna z dwutlenku węgla

Kalifornijska firma Carbon Sciences poinformowała o nastaniu przełomowego momentu w branży energetycznej. Opracowała ona technologię, według której spaliny powstające w kotłach elektrowni cieplnych oraz emitowane przez kominy fabryk można przekształcać w paliwo węglowodorowe.

          Brzmi to nieco nieprawdopodobnie, jednakże firma Carbon Sciences jest pewna, że opracowana przez nią technologia pomoże ludzkości rozwiązać najbardziej palące problemy związane z rosnącymi cenami benzyny i efektem cieplarnianym spowodowanym emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Już wcześniej naukowcy próbowali wymyślać łańcuchy reakcji umożliwiające przekształcenie CO2 w paliwo czy w węglany, które znalazłyby zastosowanie w przemyśle chemicznym. Problem polega na tym, że takie reakcje zużywają niezwykle dużo energii, nie przynoszą więc żadnych korzyści. Naukowcy z Carbon Sciences zapewniają jednak, że udało im się rozwiązać ten problem. Dobrali oni mianowicie taki proces biokatalizy, który zapewnia produkcję łańcuchów węglowodorowych przy niewielkim nakładzie energii (w stosunkowo niewysokich temperaturach i ciśnieniu w instalacji) .

          Na każdym etapie procesu powstają pewne przejściowe związki węglowodorowe, które zwiększają efektywność energetyczną kolejnego etapu. W rezultacie powstają takie związki, jak metan, etan i propan, które bez trudu można później przekształcić w paliwo płynne. Firma opracowała również projekt instalacji przemysłowej, która powinna być montowana w pobliżu źródeł dwutlenku węgla – a więc na elektrowniach czy kominach fabryk. Proces zamiany CO2 na benzynę został na razie opracowany laboratoryjnie, lecz wyniki doświadczeń niezmiernie uradowały naukowców.  

          Niezależni eksperci odnoszą się jednak sceptycznie do innowacyjnego projektu. Wątpliwości budzi szczególnie kwestia żywotności biokatalizatora, jego zanieczyszczenia oraz zużycia w przeliczeniu na tonę produktu. Carbon Sciences wspomina na razie tylko o wyposażeniu instalacji w system regeneracji katalizatora, lecz nie podaje szczegółów. Firma, która realizację projektu planuje rozpocząć już w 2009 roku, milczy również na temat dokładnego przebiegu procesu, składu katalizatora czy łańcucha reakcji.

          Carbon Sciences opracowała także podobny proces produkcji wytrąconego węglanu wapnia z dwutlenku węgla i spalin wytwarzanych przez górnictwo. Wytrącony węglan wapnia jest niezwykle ważnym surowcem wykorzystywanym w produkcji papieru i tworzyw sztucznych, a także w przemyśle farmaceutycznym. Amerykańska firma twierdzi, że opracowany przez nią proces otrzymywania PCC jest o wiele tańszy, niż technologie tradycyjne. JSL

źródło: www.carbonsciences.com