Biały dym nad Watykanem: Jak powstaje?

Biały dym ulatniający się z komina Kaplicy Sykstyńskiej jest symbolem wyboru nowego papieża. Autor książki „Chemia pirotechniki” tłumaczy, skąd bierze się to zjawisko

Jak można kontrolować kolor dymu? Czy dym nie powinien być po prostu szary?

Chris Mocella: Istnieją dwa sposoby wytwarzania dymu: spalanie, które produkuje dym, gdy płonący obiekt częściowo strawi ogień, i parowanie, podczas którego twarde materiały w wyniku działania wysokich temperatur najpierw topią się w ciecz, a potem zamieniają się w gaz. Podczas gdy w procesie spalania płonący materiał oprócz dymu, produkuje także sadze i popiół (które przybierają ciemną barwę), tak przy parowaniu spalany przedmiot, nie płonie jako obiekt w stałym stanie skupienia, lecz zmienia się w substancję płynną, a dopiero ta ulatnia w pełni ulatnia się, tworząc mglisty dym.

Co może zostać wykorzystane do przygotowania białego dymu?

Istnieją pewne produkty reakcji spalania, które mogą przybrać białą lub jasnoszarą barwę, zwłaszcza niektóre związki cynku i fosfor, które przy udziale temperatury reagują z wodą, dając w efekcie gęsty, biały dym. Zaawansowana wiedza chemiczna nie jest do tego potrzebna.

A z jakiej metody mogą korzystać w Watykanie?

Choć parowanie jest możliwe, to metoda ta jest trudna do opanowania do perfekcji. Kardynałowie korzystają więc raczej z prostego procesu spalania opiłków cynku i siarki, w efekcie czego powstaje siarczek cynku, który wyglądem przypomina gęsty, ciężki dym w kolorze brudnej bieli.

Wywiad ukazał się w amerykańskiej edycji magazynu National Geographic