Bioinżynieria zwierząt – nowy kierunek na SGGW

Bioinżynieria zwierząt, to nowy kierunek studiów, który uruchomi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku akademickim 2013/2014.

Kierunek Bioinżynieria zwierząt będzie prowadzony na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Dla kandydatów zarezerwowano 60 miejsc. Absolwenci bioinżynierii zwierząt uzyskają tytuł inżyniera. Studenci tego kierunku będą kształceni w zawodzie bioinżyniera specjalizującego się w bioinżynierii zwierząt. Studia na tym kierunku to nowoczesny program kształcenia, obejmujący najbardziej innowacyjne dziedziny wiedzy i techniki nauczania. 

Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią Wydziału Nauk o Zwierzętach na zapotrzebowanie współczesnej nauki i praktyki w rozwijającej się bardzo intensywnie dziedzinie naukowej, zwłaszcza w kontekście wykorzystania jej osiągnięć w gospodarce. Z ankiet prowadzonych przez SGGW  wynika, że wiedza i kompetencje nabyte podczas studiów łączących teoretyczne podstawy nauk technicznych i przyrodniczych z umiejętnościami warsztatowymi i opanowaniem nowoczesnych technik laboratoryjnych są wysoko cenione przez pracodawców.

W kształcenie na kierunku Bioinżynieria zwierząt zaangażowani są naukowcy o cenionym dorobku w dziedzinie nauk o zwierzętach i medycyny weterynaryjnej, zajmujący się badaniami z zakresu genetyki zwierząt, embriologii, cytologii, immunologii, fizjologii, żywienia, hodowli i biologii zwierząt, ekologii i toksykologii środowiska zwierząt, nanotechnologii i nanobiotechnologii oraz nowoczesnych analitycznych technik instrumentalnych.

Absolwenci będą przygotowani do pracy naukowej i eksperymentalnej. Zdobędą między innymi umiejętności z zakresu nanoinżynierii i inżynierii genetycznej wykorzystywanej do biologicznej inżynierii zwierząt. Zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach projektujących, realizujących i oceniających narzędzia, systemy i technologie wykorzystujące rozwiązania bioinżynierii zwierząt, a w szczególności:

– w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
– w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału biologicznego i oceny toksyczności środowiska,
– w przemyśle nanobiotechnologicznym,
– w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
– oraz w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych i rządowych (polskich i UE).

W roku akademickim 2013/2014 uczelnia przygotowała na 34. kierunkach studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia ponad 10 000 miejsc. Spośród szerokiej oferty  zróżnicowanych kierunków uczelnia zaproponuje kandydatom oprócz Bioinżynierii zwierząt także kolejny nowy kierunek Gastronomia i hotelarstwo.

SGGW to najstarsza i największa uczelnia w Polsce o profilu przyrodniczym. W 2010 i 2011 roku SGGW zdobyła I miejsce w konkursie ACI na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię Polsce”, a w 2012 roku tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. SGGW ukończyło dotychczas ponad 140 tys. absolwentów. Łącznie w SGGW studiuje 27 tys. osób. Uczelnia oferuje swoim studentom nowoczesny kampus, z najlepszymi w Polsce domami studenckimi i salami wykładowymi.

Oprócz obiektów dydaktycznych, uczelnia dysponuje także obiektami sportowymi: kryta pływalnia, hala do tenisa, kort tenisowy, ujeżdżalnia ze stajnią oraz budynek dydaktyczno-sportowy, a także budynek do zajęć z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. Dobre są także warunki mieszkaniowe studentów. SGGW oferują dobrze wyposażone pokoje, bezpłatny dostęp do Internetu, stołówki, własną przychodnię lekarską, klubokawiarnie, usługi kserograficzne i nowoczesne pralnie.