Bóbr – inżynier ekosystemu

Żeremia bobrów pomagają w ochronie miejscowych ekosystemów wodnych – naturalnego środowiska życia wielu roślin i zwierząt. Jak wynika z najnowszych badań kanadyjskich naukowców, siedliska bobrów mają wpływ na sposób życia i liczebność przelotnych ptaków śpiewających.

          Grupa naukowców pod kierownictwem Hilary Cooke z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie zauważyła, że ścięte przez bobry drzewa i umocnione konstrukcje wodne mają pozytywny wpływ nie tylko na ekosystemy rzeczne i ptaki pływające. Tworzenie przez bobry żeremi ma jeszcze inny pozytywny „skutek uboczny”: w ten sposób kształtują się nowe strumienie i stawy, wokół których wyrastają rośliny przyciągające określone gatunki ptaków.

          Wiele przelotnych ptaków, których liczba z każdym rokiem coraz bardziej się zmniejsza, odnosi w ten sposób niezwykłe korzyści. Naukowcy badający obszary naturalne na terenie stanu Wyoming dowiedli, że im więcej bobrowych rodzin buduje swoje żeremia na określonym obszarze, tym większa i różnorodniejsza jest tamtejsza populacja przelotnych ptaków śpiewających. Ten proces był szczególnie widoczny na silnie zdegradowanych terenach zachodniej części Ameryki Północnej. Wyniki badań naukowców wskazują na to, że naturalne zachowanie bobrów pomoże w przywróceniu poprzedniego stanu przyrody i zwiększeniu liczby ptaków. 

          Niegdyś populacja bobrów w tej części Ameryki liczyła miliony osobników, jednakże po roku 1800 futro bobrów stało się niezwykle cenne, a liczne polowania skutecznie wytrzebiły większość tych mądrych gryzoni. Dopiero w roku 2007 po raz pierwszy od dwustu lat na terytorium parku Bronx Zoo znaleziono bobrowe żeremie. Obecnie jednak w dalszym ciągu większość ludzi uważa bobry za szkodniki, które ścinają drzewa i zalewają pola uprawne. Dlatego więc w wielu krajach, również w Polsce, prowadzone są działania, utrudniające tym pożytecznym gryzoniom budowę tam. W wyniku tego żeremia bobrów zniknęły już z prawie wszystkich rzek. To wielka szkoda, gdyż te niezbyt wygodne dla człowieka zwierzęta przyczyniają się w niezwykły sposób do ratowania zdegradowanych i wysuszonych środowisk. Teve Zack z organizacji Wildlife Conservation Society finansującej badania podkreśla, że bobry są swego rodzaju inżynierami ekosystemów. Postępujące zmiany klimatu moga doprowadzić do pojawienia się w zachodniej części Ameryki jeszcze większej liczby terytoriów, którym będzie grozić ekologiczna klęska. Z pomocą mogą przyjść bobry. JSL

źródło: www.wcs.org