Burze świata w zasięgu polskiej anteny

Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzyli globalny system do badania, monitorowania i prognozowania aktywności burzowej w czasie rzeczywistym oparty na zastosowaniu fal z zakresu ELF.

System wykorzystuje algorytmy umożliwiające analizę fal rezonansowych we wnęce Ziemia – jonosfera, dzięki którym można określić położenie burz i ich natężenie w czasie rzeczywistym.

– Już pojedyncze urządzenie służące do obserwacji rejestruje sygnały pochodzące od wszystkich wyładowań atmosferycznych na Ziemi. System z zasady nie gubi wyładowań. Zastosowanie od kilku do kilkunastu urządzeń rejestrujących, rozmieszczonych względnie równomiernie na globie, na różnych kontynentach w połączeniu z algorytmem obliczeniowym, pozwoli na precyzyjne zobrazowanie aktywności burzowej w zadanych współrzędnych geograficznych, także na obszarach, których pokrycie za pomocą innych metod jest niemożliwe – tłumaczy dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał, specjalista ds. rozwoju projektów w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu.

Globalny system badania, monitorowania i prognozowania aktywności burzowej pozwala także zbadać procesy zachodzące w atmosferze i m.in. wykonać pomiar produkcji tlenków azotu (NOx) w funkcji czasu w tropikalnych, niedostępnych regionach planety oraz wiele innych zastosowań na polu naukowym, jak badanie zjawisk elektrycznych w wysokich warstwach atmosfery, zmian klimatycznych i efektu cieplarnianego.

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu obecnie poszukuje osób lub instytucji zainteresowanych rozwijaniem i stosowaniem tej technologii oraz pozyskiwaniem informacji o aktywności burzowej.