W porównaniu do innych dostępnych na rynku tego typu rozwiązań, technologia CarID zapewnia możliwości do tej pory nie osiągalne dla innych systemów odczytu tablic rejestracyjnych. CarID odczytuje informacje ze strumienia video – w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań, które korzystają tylko z jednej lub kilku klatek bez analizy zależności między nimi.

Specjalnie opracowany algorytm redukcji rozmycia obrazu pozwala uzyskać informację o pojeździe nawet przy długim czasie naświetlania, jak i przy deformacji zdjęcia powstałej na skutek dużej prędkości pojazdu. Tablice rozpoznawane są na podstawie znaków o wielkości od 6 pikseli, również wtedy, gdy na jednej klatce znajduje się więcej samochodów.

Zaletą systemu jest jego elastyczność – nie ma potrzeby przestrzegania restrykcyjnych obostrzeń co do instalacji kamery oraz kątów „patrzenia”. Car ID można integrować z już istniejącymi systemami monitoringu. Współpracuje z kamerami obrotowymi odczytując tablice ze strumienia rejestrowanego na kamerze w ruchu. Doświadczenie i zaawansowana wiedza informatyczna twórców CarID pozwalają tworzyć aplikacje o praktycznie nieograniczonych możliwościach przetwarzania pozyskanych danych, w zależności od potrzeb użytkowników systemu.

Rozwiązanie CarID może być używane w każdym miejscu gdzie wymagane jest automatyczne rozpoznanie i odczytanie tablicy rejestracyjnej.

Przykładowe zastosowania:

parkingi, osiedla strzeżone (weryfikacja pojazdów uprawnionych do przejazdu, możliwość raportowania przejazdów);

kontrola dostępu;

zarządzanie natężeniem ruchu ulicznego;

naliczanie opłat za przejazd strefą płatną (autostrady, strefy miejskie);

identyfikacja pojazdów podczas ruchu (możliwość zastosowania w pojazdach przemieszczających się np. w radiowozach policji, służby celnej itp.);

statystyki ruchu pojazdów wjeżdżających w określony obszar (np. droga wjazdowa miasta) z określeniem pochodzenia pojazdu;

monitoring skrzyżowań pozwalający np. rejestrować numery rejestracyjne pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle;

narzędzie marketingowe określające pochodzenie samochodów oraz statystykę pochodzenia np. klientów centrum handlowego;

reklamy generowane dynamicznie zwracające się bezpośrednio do kierowcy pojazdu o określonym numerze;

kontrola graniczna - rejestracja pojazdów przekraczających granicę kraju.