CarID – nowa technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Specjalnie opracowany algorytm redukcji rozmycia obrazu pozwala uzyskać informację o pojeździe nawet przy długim czasie naświetlania, jak i przy deformacji zdjęcia powstałej na skutek dużej prędkości pojazdu. Tablice rozpoznawane są na podstawie znaków o wielkości od 6 pikseli, również wtedy, gdy na jednej klatce znajduje się więcej samochodów.

Kultowa już scena z „Raportu Mniejszości”, w której John Anderton rozpoznawany jest przez interaktywne bilboardy tylko na podstawie tęczówki oka, już dawno przestała być filmową fikcją. Branża systemów identyfikacji rozwija się coraz intensywniej, czego przykładem jest CarID – opracowana przez firmę AutoID oraz naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych ze strumienia video.

W porównaniu do innych dostępnych na rynku tego typu rozwiązań, technologia CarID zapewnia możliwości do tej pory nie osiągalne dla innych systemów odczytu tablic rejestracyjnych. CarID odczytuje informacje ze strumienia video – w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań, które korzystają tylko z jednej lub kilku klatek bez analizy zależności między nimi.

Zaletą systemu jest jego elastyczność – nie ma potrzeby przestrzegania restrykcyjnych obostrzeń co do instalacji kamery oraz kątów „patrzenia”. Car ID można integrować z już istniejącymi systemami monitoringu. Współpracuje z kamerami obrotowymi odczytując tablice ze strumienia rejestrowanego na kamerze w ruchu. Doświadczenie i zaawansowana wiedza informatyczna twórców CarID pozwalają tworzyć aplikacje o praktycznie nieograniczonych możliwościach przetwarzania pozyskanych danych, w zależności od potrzeb użytkowników systemu.

Rozwiązanie CarID może być używane w każdym miejscu gdzie wymagane jest automatyczne rozpoznanie i odczytanie tablicy rejestracyjnej.

Przykładowe zastosowania:

parkingi, osiedla strzeżone (weryfikacja pojazdów uprawnionych do przejazdu, możliwość raportowania przejazdów);

kontrola dostępu;

zarządzanie natężeniem ruchu ulicznego;

naliczanie opłat za przejazd strefą płatną (autostrady, strefy miejskie);

identyfikacja pojazdów podczas ruchu (możliwość zastosowania w pojazdach przemieszczających się np. w radiowozach policji, służby celnej itp.);

statystyki ruchu pojazdów wjeżdżających w określony obszar (np. droga wjazdowa miasta) z określeniem pochodzenia pojazdu;

monitoring skrzyżowań pozwalający np. rejestrować numery rejestracyjne pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle;

narzędzie marketingowe określające pochodzenie samochodów oraz statystykę pochodzenia np. klientów centrum handlowego;

reklamy generowane dynamicznie zwracające się bezpośrednio do kierowcy pojazdu o określonym numerze;

kontrola graniczna – rejestracja pojazdów przekraczających granicę kraju.

Więcej:technika