Centrum Nauki Kopernik nową instytucją naukową w Polsce

Z okazji piątych urodzin Centrum Nauki Kopernik zmienia status i staje się – prowadzącą własne badania – instytucją naukową, a nie tylko kulturalną. Kopernik zmienia też ekspozycję i tworzy coraz więcej własnych eksponatów.

“Chcemy być nie tylko miejscem pokazywania nauki, ale także uprawiania i uczestniczenia w niej. Inicjujemy głęboką zmianę, która wyraża się m.in. zmianą statutu. Po raz pierwszy pojawią się w nim: powadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Co oznacza, że będąc instytucją kultury i zachowując tę formę działalności, staniemy się jednostką naukową w myśl ustawy o zasadach finansowania nauki” – powiedział dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.

W ten sposób przestrzeń CNK wraz ze zwiedzającymi może stać się wielkim i specyficznym laboratorium badawczym. Badania, które będą prowadzone w Koperniku należą do obszaru “learning sciences”, czyli “nauk o uczeniu”. To interdyscyplinarny obszar badań, do którego należą badania poznawczo-psychologiczne, socjo-psychologiczne i kulturowo-psychologiczne podstawy uczenia się ludzi.

Po pięciu latach działalności Kopernik przygotowuje sporo zmian i niespodzianek dla zwiedzających. Najbliższą będzie otwarcie nowej wystawy w planetarium – “Patrz: Ziemia”. “Pokażemy zwiedzającym wystawę nie na temat kosmosu, tylko na temat Ziemi. Na temat tego, jak wygląda ona z perspektywy kosmosu, a co ważniejsze, jak badania kosmiczne mogą nam pomóc w lepszym zarządzaniu Ziemią” – opisuje dyrektor CNK. Wystawa będzie dostępna bezpłatnie dla zwiedzających od 5 listopada.

To będzie dopiero początek zmian na wystawach głównych CNK. Proces rozpocznie się w grudniu i będzie oznaczał zamknięcie części wystaw na pierwszym piętrze CNK. W połowie lutego zwiedzający zobaczą tę część zupełnie odmienioną. Ta nowa część wystawy będzie dotyczyła głównie zjawisk fizycznych, które Kopernik będzie się starał pokazywać z różnych perspektyw.

Więcej informacji: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zmiana