Warto też wiedzieć, że współczucie dla siebie nie jest pobłażaniem sobie i użalaniem się nad sobą. Współczucie zakłada, że to, co nas spotyka, jest nieszczęśliwym zrządzeniem losu i pomaga wziąć odpowiedzialność za sytuacje, na które mamy wpływ. Natomiast użalanie się nad sobą zakłada, że jesteśmy ofiarami i złe wydarzenia spotykają nas niesłusznie i niesprawiedliwie. Dzięki temu, że potrafimy sobie współczuć, potrafimy też wybaczyć sobie niepowodzenia. Współczucie ma znaczny wpływ na zdolność emanowania życzliwością i chroni nas przed wewnętrznym krytykiem, który psuje nasz charyzmatyczny potencjał.

To ćwiczenie wykonasz w ciągu kilku minut. Zanotuj pięć sprawdzonych sposobów dbania o siebie w momentach, kiedy przeżywasz ciężkie chwile. W ten sposób stworzysz listę współczucia dla siebie.

Zaznacz gwiazdką te sposoby, które okazują się w twoim przypadku najbardziej skuteczne. Pamiętaj o nich i w trudnych sytuacjach bądź dla siebie dobrym przyjacielem.