- Gdy firma chyli się ku upadkowi. Twój szef prosi cię o ukrywanie przed innymi złych informacji. Zaczyna brakować podstawowych rzeczy, takich jak woda do picia czy papier toaletowy. Pensje nie są wypłacane regularnie, a wręcz firma jest swoim pracownikom winna pieniądze i niewiele sobie z tego robi. Praca w takim schyłkowym miejscu tylko pogłębi depresyjne myśli, a szanse na odzyskanie pieniędzy maleją z dnia na dzień. Pracodawca widzi, że cię przytrzymał i że może wykonać taki manewr ponownie. Będąc na zewnątrz, łatwiej ci też będzie oddać sprawę do sądu. Zresztą pomyśl, że za chwilę z tego statku zejdą wszyscy i na rynku, czyli w twojej branży, zrobi się tłoczno.

NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ!

W toksycznej firmie łatwo o wypalenie zawodowe. Oto lista najważniejszych obszarów potencjalnych niedopasowań według prof. Christiny Maslach, psychologa.

Obowiązki – gdy jesteśmy przeciążeni pracą, gdy robimy zbyt dużo w zbyt krótkim czasie, mając do dyspozycji za mało zasobów.

Kontrola – gdy nie możemy sami podejmować decyzji, wykorzystywać umiejętności myślenia i rozwiązywania problemów, gdy czujemy się stale monitorowani.

Wynagrodzenie – gdy nie dostajemy satysfakcjonującej gratyfikacji, gdy nie jesteśmy doceniani, gdy nie odczuwamy dumy z pracy i wewnętrznej nagrody.

Wspólnotowość – gdy tracimy chęć podtrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych w pracy, gdy wciąż wybuchają tam konflikty, gdy nikt nikomu nie chce pomagać.

Sprawiedliwość – gdy czujemy się oszukiwani, traktowani stronniczo, nieszanowani, gdy nie możemy dochodzić własnych praw i racji.