Wartości – gdy nie zgadzamy się ze standardami firmy, gdy wymaga się od nas nieetycznych działań.

ZANIM ODEJDZIESZ

Odpowiedz sobie na pytanie o twoje priorytety w pracy. Po co pracujesz? Na ile ważne są w tej chwili pieniądze, atmosfera, rozwój zawodowy, wolny czas? Przy jasno określonych priorytetach łatwiej podejmować trafne decyzje i poszukiwać odpowiedniej pracy. Już Seneka zauważył, że „kto nie wie, do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry”.

Zweryfikuj cele z realiami. Oceń, czy i w jakim stopniu te ważne dla ciebie obszary są w tej chwili satysfakcjonujące. Na przykład jeśli priorytetem jest rozwój zawodowy, to czy twoje miejsce pracy pozwala ci się rozwijać.

Spróbuj coś zmienić. Często okazuje się, że wystarczy podjąć inicjatywę. Możemy np. porozmawiać z przełożonym lub działem HR na temat zadań, stylu zarządzania czy oczekiwań finansowych. Druga, równie ważna ścieżka, dotyczy rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem