Cierniczki uczą się na błędach współbraci

Cierniczki, niewielkie rybki akwariowe z rodziny ciernikowatych, zaskoczyły naukowców niezwykłym zachowaniem, przypominającym ludzkie.

Biolodzy z Durham University i St Andrews University przeprowadzili stosunkowo proste doświadczenie z cierniczkami (Pungitius pungitius), które dowiodło, że obserwują one swoich współbraci i umieją wyciągać wnioski z cudzego doświadczenia, a nawet porównywać go ze swoim. Cierniczki umieją się uczyć na cudzych błędach – takie postępowanie zauważono do tej pory tylko u człowieka.

Naukowcy wyłowili i wpuścili do akwarium 270 rybek. Jedną grupę z nich badacze nauczyli, że w karmniku nr 1 zawsze znajduje się więcej pokarmu, niż w karmniku nr 2. Jednakże  gdy druga, „nieuświadomiona” grupa cierniczek, która trafiła do akwarium nieco później, jadła pokarm z karmnika nr 2,  75% cierniczek z pierwszej grupy, obserwującej nowych mieszkańców akwarium, niezależnie od własnego doświadczenia, również podpłynęło do drugiego karmnika.

Gdy sytuacja nie ulegała zmianie, a w drugim karmniku było tyle samo, lub mniej pokarmu, stosunkowo podobna liczba rybek odwiedzała oba karmniki. Naukowcy stwierdzili, że cierniczki nie tylko kopiowały zachowanie innych rybek, lecz również porównywały informację otrzymaną w wyniku obserwacji – swoje i cudze doświadczenie – i wyciągały z tego odpowiednie wnioski.

Według jednego z autorów danego badania, doktora Jeremiego Kendala, wiele zwierząt obserwuje swoich towarzyszy, którzy podczas poszukiwania pokarmu odnoszą większe sukcesy, a w wyniku tego uczy się nowych umiejętności i wypracowuje określone preferencje smakowe. Jak podkreśla naukowiec – nie wszystkie gatunki są jednak świadome tego, że kopiowanie nie zawsze wychodzi na dobre. Według biologów takie zachowanie rozwinęło się u cierniczek wskutek tego, że rybki te bywają one ofiarami licznych drapieżców. Konieczność ukrywania się przed nimi spowodowała, że rybki często nie są w stanie samodzielnie badać nowych miejsc i szukać pokarmu. Cierniczki nauczyły się więc podpatrywać i oceniać zachowanie swoich towarzyszy i w ten sposób znajdować pożywienie. Hipotezę tę potwierdza kolejna obserwacja naukowców. Bliscy krewniacy cierniczek – cierniki (Gasterosteus aculeatus) – mają o wiele mniej wrogów, lecz za to ryby te nie rozwinęły zdolności wyciągania wniosków z cudzego zachowania.

Naukowcy podsumowują w artykule opublikowanym w magazynie Behavioral Ecology, że sytuacja ekologiczna ma niezwykle duży wpływ na ewolucję społecznych strategii uczenia się na błędach swoich współbraci, a umiejętność ta występuje nie tylko u człowieka. JSL

źródło: www.dur.ac.uk