Cyber-Oko polskim wynalazkiem 2013!

Cyber-oko to urządzenie, które może pomóc w diagnostyce i rehabilitacji osób pozostających w śpiączce

Cyber-oko składa się z kamery na podczerwień i specjalnego programu odczytującego ruch gałki ocznej.

Cyber-oko pozwala m. in. śledzić miejsce na ekranie monitora, na które patrzy użytkownik znajdujący się przed monitorem. Dzięki temu możliwe jest komunikowanie się z komputerem jedynie za pomocą wzroku. Na taką funkcjonalność czeka wiele osób, które doznały poważnych obrażeń fizycznych. Sterowanie komputera za pomocą wzroku a także za pomocą potencjałów elektrycznych mózgu zbieranych z powierzchni skóry głowy daje im szansę na komunikowanie swoich podstawowych potrzeb.

Wraz z rozwijaniem systemu Cyber-oko do programu diagnozy i terapii pacjentów naukowcy dołączyli nowe urządzenia – interfejs aromatowy emitujący zapachy w sposób kontrolowany przez komputer oraz kask elektroencefalograficzny, czyli przenośne urządzenie do badania aktywności elektrycznej mózgu. Interfejs aromatowy jest stosowany podczas zajęć terapeutycznych pacjentów. Natomiast aktywność elektryczna mózgu pacjentów analizowana jest w celu wykrycia intencji ruchu dłoni tak, aby pacjenci mogli komunikować się z terapeutami za pomocą myśli.

Cyber-oko może być używane m.in. w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w domach opieki, a także w domach prywatnych. Można je wykorzystać na etapie diagnozy w celu oszacowania stanu świadomości pacjenta, jak również na etapie terapii i rehabilitacji pacjenta, by pobudzać jego funkcje poznawcze oraz stymulować zmysły, w szczególności: wzrok, słuch i powonienie.

Dodatkową funkcjonalnością Cyber-oka jest możliwość komunikowania się z otoczeniem poprzez wybór gotowych poleceń wyświetlanych na ekranie, bądź obsługę wirtualnej klawiatury.

Zespół naukowy pod kierunkiem prof. Andrzeja Czyżewskiego planuje opracowanie także tzw. Cyber łóżka – wysoce zaawansowanego technologicznie urządzenia, które umożliwiłoby terapeutom prowadzenie kompleksowych badań z zakresu diagnozowania funkcji poznawczych pacjenta i pobudzania jego zmysłów. Ponadto Cyber-łóżko pozwoli pacjentowi – za pomocą myśli lub wzroku – sterować łóżkiem, oświetleniem czy klimatyzacją.

Ideą konkursu “Polski Wynalazek 2013” była promocja innowacyjności i wynalazczości wśród Polaków, a jego misją – pokazanie różnorodności rozwiązań tworzonych przez wynalazców. Organizatorami konkursu byli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Telewizja Polska.

Więcej:nauka