Warszawa, 27 stycznia 2011 roku, Z opublikowanego właśnie dorocznego raportu Cisco® nt. bezpieczeństwa w 2010 r (Cisco Security Report). wynika, że nastąpił punkt zwrotny w dziedzinie najpoważniejszych cybersprzestępstw. Hakerzy zaczęli przenosić uwagę z komputerów z systemem Windows na inne systemy operacyjne i platformy, w tym na smartfony, tablety i platformy mobilne. W raporcie stwierdzono także, że rok 2010 był pierwszym rokiem w historii Internetu, w którym zmalała ilość spamu, jednak  użytkownicy nadal padają ofiarą niezliczonych form nadużywania zaufania. Ponadto cyberprzestępcy silnie inwestują w angażowanie tzw. „słupów” (money mule ? muł do przenoszenia pieniędzy), czyli osób zwerbowanych w celu przekazywania w bezpieczne miejsce nielegalnie zdobytych pieniędzy.

W odpowiedzi na trwające przez ostatnie dziesięć lat masowe cyberataki na systemy operacyjne komputerów osobistych, dostawcy platform i aplikacji do tego typu komputerów podnieśli poziom bezpieczeństwa swoich produktów i przyjęli bardziej aktywne podejście do usuwania luk w ich zabezpieczeniach. W rezultacie hakerzy zaczęli mieć większe trudności z wykorzystywaniem tych platform, które wcześniej nie stwarzały im żadnych problemów ? zwłaszcza platformy Windows ? i szukają innych obszarów oferujących możliwość zarabiania pieniędzy. Równie ważnym czynnikiem sprzyjającym nasilaniu się tej tendencji jest szybkie rozpowszechnianie się urządzeń i aplikacji mobilnych. Szczególnie poważnym źródłem zagrożeń stają się aplikacje mobilne producentów zewnętrznych.

W dorocznym raporcie Cisco Security Report przedstawiono także laureatów konkursu 2010 Cisco Cybercrime Showcase i omówiono wpływ mediów społecznościowych, przetwarzania w chmurze (cloud computing), spamu i globalnej działalności cyberprzestępczej zagrażającej bezpieczeństwu w sieci.

Najważniejsze informacje