Lądów wciąż tu przybywa. Człowiek wydarł morzu obszar wielkości europejskiego kraju

Od wieków człowiek wydzierał morzu kolejne obszary, aby je osuszać i zasiedlać. Najbardziej znanym przykładem są poldery w Niderlandach. Dzisiaj jednak inne kraje królują w dziedzinie budowania sztucznych terenów. Policzono, jak wiele człowiek zdołał już stworzyć lądowych obszarów w ciągu ostatnich dwóch dekad. Ich powierzchnia jest równa pewnemu europejskiemu krajowi. Któremu?
Sztuczne wyspy w Dubaju / źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna

Sztuczne wyspy w Dubaju / źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna

Nieustannie rośnie liczba ludności zamieszkującej strefę nadbrzeżną. Presja człowieka doprowadza do tego, że w niektórych miejscach zasypywane są nowe lądy. Analizą tego tematu na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zajęli się naukowcy z Wielkiej Brytanii, Chin, USA i RPA. Wyniki swoich prac opublikowali w Earth’s Future.

Czytaj też: Teraz znajduje się tam morze, a kiedyś istniała cywilizacja. Naukowcy na tropie tajemniczej społeczności

Badacze za pomocą analizy zdjęć satelitarnych podjęli próbę określenia, jak wielki obszar został wydarty morzu przez człowieka. Nie byli oni w stanie dokładnie policzyć tego w skali wszystkich terenów nadbrzeżnych na świecie. Ich próba badawcza została ograniczona do 135 miast o populacji przekraczającej 1 milion. Uznali, że najbardziej w takich obszarach dochodzi do nasypywania nowych lądów.

Mapa badanych terenów i ich przeznaczenie / źródło: https://doi.org/10.1029/2022EF002927, CC-BY-4.0

Człowiek wydarł morzu tyle terenu, ile zajmuje Luksemburg. Tylko przez 20 lat

Wyniki z lat 2000-2020 ukazały, że w aż 106 badanych miastach została sztucznie zwiększona powierzchnia lądów. Jest to 78 proc. analizowanej próby. Policzono, że wydarto morzu dokładnie 2530 kilometrów kwadratowych powierzchni, co odpowiada wielkości Luksemburga. Przypomnijmy, że jest to wynik tylko z dwóch dekad XXI wieku, a podobne praktyki budowania nowych lądów znamy od stuleci.

Co ciekawe, nasypywane tereny powstawały głównie w obszarach portowych na potrzeby przemysłu morskiego. Tylko w 30 miastach zbudowano sztuczne lądy celem zasiedlenia ich. A gdzie najwięcej wydarto morzu? Tutaj badacze wskazują na Daleki Wschód (wybrzeże Chin i Japonii), Bliski Wschód (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Afrykę Zachodnią.

Lokalizacja wydartych lądów względem prognozowanego wzrostu poziomu morza / źródło: https://doi.org/10.1029/2022EF002927, CC-BY-4.0

Czytaj też: To jezioro stało się już „drugim Morzem Martwym”. Co się tutaj dzieje z wodą?

Niestety działania człowieka wkrótce będą poddane trudnej próbie, ponieważ większość nowych lądów znajduje się na poziomie morza. W badaniach wykazano, że aż 70 proc. sztucznych lądów jest potencjalnie narażonych na ekstremalne podnoszenie się poziomu światowych wód. Najbliższe dekady będą prawdziwym egzaminem dla „łapczywej” działalności człowieka.