Czujesz się młodo? Szybciej dojdziesz do siebie po urazie

Osoby, które czują się “młodo” szybciej dochodzą do siebie podczas rehabilitacji, nawet w starszym wieku.
Czujesz się młodo? Szybciej dojdziesz do siebie po urazie

Wiek biologiczny i wiek chronologiczny to dwie różne sprawy. Jest jeszcze coś takiego jak wiek subiektywny, czyli to, na ile lat ktoś się czuje. Naukowcy z Uniwersytetu Bar-Ilan odkryli, że poczucie młodości zwiększa szanse na udaną rehabilitację po przebytych chorobach, nawet w przypadku osób w podeszłym wieku. Szczegóły badań opublikowano w czasopiśmie Gerontology.

Masz tyle lat, na ile się czujesz

Zespół uczonych pod kierownictwem prof. Amit Shrira przebadał 194 dorosłe osoby w wieku 73-84 lat, które przechodziły rehabilitację po złamaniach osteoporotycznych lub udarze mózgu w kilku izraelskich ośrodkach. Statystyki pokazują, że zarówno złamania kości, jak i udar mózgu są częstymi zdarzeniami zdrowotnymi, które ograniczają funkcjonalną niezależność. W trakcie trwania eksperymentu, naukowcy przeprowadzali szereg wywiadów z pacjentami, pytając ich o odczuwany wiek, uczucia i doświadczenia. Ich funkcjonalną niezależność oceniano przy użyciu testu Functional Independence Measurement (FIM).

Czytaj też: Jak zachować wewnętrzną młodość? Te pytania pomogą

Osoby, które czuły się młodsze (mniejszy wiek subiektywny niż chronologiczny) przy przyjęciu do szpitala, wykazywały się większą niezależnością funkcjonalną przy wypisie ze szpitala ok. miesiąca później. Podobne efekty zaobserwowano w przypadku pacjentów reahabilitowanych po złamaniach osteoporotycznych (głównie w wyniku upadku), jak i tych po udarze mózgu.

Prof. Amit Shrira mówi:

Potwierdzono wpływ subiektywnego wieku przy przyjęciu na niezależność funkcjonalną przy wypisie. Jednak odwrotny efekt – niezależność funkcjonalna przy przyjęciu na subiektywny wiek przy wypisie – nie został potwierdzony. To wspiera wniosek, że młodsza tożsamość wiekowa jest ważnym konstruktem psychologicznym, który przyczynia się do bardziej udanej rehabilitacji.

Najbardziej zaskakujące jest to, że subiektywny wiek był najsilniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki rehabilitacji – znacznie wyraźniejszym nawet od wieku chronologicznego i wielu przewlekłych schorzeń.

Czytaj też: Mężczyźni latem mają większy apetyt. Wszystko przez światło słoneczne

Prof. Amit Shrira dodaje:

Osoby, które czują się młodsze, mogą dłużej utrzymywać swoje zdrowie i funkcjonowanie, a także, jak pokazuje obecne badanie, mogą lepiej odzyskać sprawność po niepełnosprawności. Dlatego postrzegając siebie jako osoby starzejące się pomyślnie ludzie mogą zachować zdrowy i energiczny styl życia.

Badania wskazują, że podczas projektowania protokołów rehabilitacyjnych, powinien być brany pod uwagę wiek subiektywny. Młodszy wiek “odczuwalny” może motywować osoby starsze do trzymania się wyznaczonych zasad po urazie/udarze. Przyszłe badania pomogą sprawdzić, czy podobne zależności odnotowujemy także u młodszych osób, nie tylko pacjentów geriatrycznych.