Czy dawać dzieciom klapsy? Pediatrzy zdecydowanie odradzają i wskazują przykre skutki

Nowe badanie opinii przeprowadzone wśród 1500 lekarzy z praktyką ponad 15 lat pokazuje, że 3/4 z nich odradza używania przemocy jako narzędzia wychowawczego.
dziecko
dziecko

Kwestionariusz do badań przygotowała Catherine Taylor z uczelni Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine. Pytani między innymi oceniali skutki działań wobec dzieci w dłuższej perspektywie i ich wartość wychowawczą. Padło także pytanie o to, czy dawanie dzieciom klapsów może prowadzić do ich dobrego zachowania. 

Co najmniej 74% odpowiedzi nie pochwalało klapsów,  a 78% badanych dodawało, że bardzo rzadko mogą one mieć dobry wpływ na wychowanie dziecka. Opinie te nie biorą się zniknąd. 

– W ciągu kilku ostatnich dekad powstało mnóstwo badań, które jasno pokazują, że dawanie dzieciom klapsów przynosi więcej złego niż korzyści – tłumaczy Taylor. Przytoczmy dwa:

1. W 2002 roku przeanalizowano 88 wyników badań zachowania dzieci z okresu obejmującego 62 lata. Wnioski: fizyczne kary wobec dzieci związane jest są z późniejszymi zachowaniami przemocowymi, przestępczością oraz zachowaniem antyspołecznym.

2. W 2016 roku porównano wyniki 75 badań z poprzednich 13 lat. Wnioski: nie ma żadnych korzyści płynących z kar fizycznych, natomiast wzrasta ryzyko 13 negatywnych skutków. Wśród nich wymieniono: agresję, problemy ze zdrowiem psychicznym, złe relacje z rodzicami oraz zachowania antyspołeczne. 

Badania przekonały lekarzy, ale z rodzicami jest znacznie trudniej. Pokazało to badanie Child Trends z 2014 roku. Firma badawcza przepytała rodziców na temat tego czy klaps jest potrzebną metodą wychowawczą i okazało się, że „tak” odpowiedziało 76% mężczyzn i 65% kobiet.

Badanie obejmowało okres 1986-2014. W tym czasie odsetek kobiet preferujących „porządnego klapsa” spadł o 22%. U mężczyzn także zanotowano spadek poparcia dla kar cielesnych, ale jedynie między 1986 a 1991 rokiem, z 84% do 78%. Potem były to tylko nieznaczne wahania.  

Catherine Taylor przekonuje, że pediatrzy cieszą się wysokim zaufaniem rodziców. Korzystając z tego mogą na nich wpłynąć i wyperswadować jakąkolwiek przemoc wobec dzieci. 

– Mam nadzieję, że pediatrzy zrozumieją, że nie tylko mogą o tym rozmawiać z rodzicami, ale także poczują wsparcie wśród innych lekarzy – mówi Taylor. 

Źródło: Science AlertChild Trends