Czy życie przybyło z kosmosu? Wyniki nowych badań zaskakują

To może być jeden z największych przełomów w naszym rozumieniu początków życia na Ziemi. Analizy naukowców NASA wskazują, że w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w asteroidach, mogą powstać podstawowe cegiełki życia.

Początki życia na Ziemi wciąż są owiane tajemnicą. Choć jest mało prawdopodobne, by DNA powstało we wnętrzu meteorytu, najnowsze badania wskazują, że w środowisku kosmicznych skał mogą zachodzić procesy pozwalające na rozwój złożonej chemii. 

Zarówno DNA, jak i RNA, które znajdziemy w każdym organizmie żywym na naszej planecie, są zbudowane z pięciu różnych “cegiełek” – zasad azotowych. Do tej pory w próbkach pozaziemskich udało się wykryć tylko trzy z pięciu składników. Zespół Yasuhiro Oba z Uniwersytetu Hokkaido zidentyfikował dwie ostatnie zasady azotowe, które do tej pory pozostawały nieuchwytne.

Yasuhiro Oba powiedział:

Zastanawiam się, dlaczego puryny i pirymidyny są tak wyjątkowe, że nie wykazują różnorodności strukturalnej w meteorytach węglowych, w przeciwieństwie do innych klas związków organicznych, takich jak aminokwasy i węglowodory. Ponieważ puryny i pirymidyny mogą być syntetyzowane w środowiskach pozaziemskich – jak wykazały nasze własne badania – można by się spodziewać, że w meteorytach znajdziemy dużą różnorodność tych cząsteczek organicznych.

Życie przyniesione przez meteoryty

Nowo odkryta para zasad azotowych – cytozyna i tymina – była nieuchwytna we wcześniejszych analizach, prawdopodobnie z powodu delikatnej struktury, która mogła ulec degradacji podczas pobierania próbek. Do tej pory naukowcy tworzyli coś w rodzaju “herbaty meteorytowej”, umieszczając pojedyncze ziarna w gorącej kąpieli, aby pozwolić cząsteczkom na ekstrakcję, a następnie analizowali skład wytworzonego “wywaru”.

Danny Glavin z Goddard Space Flight Center NASA w Greenbelt, współautor pracy:

Mamy teraz dowody na to, że kompletny zestaw zasad azotowych wykorzystywanych obecnie przez życie mógł być dostępny na Ziemi, kiedy pojawiły się pierwsze organizmy. Badamy te ekstrakty wodne, ponieważ zawierają one to, co najlepsze – starożytne cząsteczki organiczne, które mogły być kluczowymi składnikami budulcowymi dla powstania życia na Ziemi.

Ze względu na to, jak delikatne są dwie wykryte zasady azotowe, naukowcy byli sceptycznie nastawieni co do ich obecnośći w próbkach. Do nowego odkrycia mogły przyczynić się dwa czynniki: do ekstrakcji związków użyto chłodnej wody zamiast gorącego kwasu mrówkowego, który jest bardzo reaktywny i mógł zniszczyć te delikatne cząsteczki w poprzednich próbkach. Po drugie, zastosowano znacznie dokładniejsze metody analityczne, które były w stanie wychwycić mniejsze stężenia tych cząsteczek.

Naukowcy jeszcze nie wiedzą, czy nowe badania jednoznacznie wskazują, że życie na Ziemi przybyło z kosmosu. Skompletowanie zestawu zasad azotowych, z których składają się wszystkie organizmy żywe, to ważny krok w rozumieniu naszych początków.