Biblia mówi prawdę. Ostatnie odkrycia to potwierdziły

Naukowcy z Izraela prowadzący ostatnio badania na terenie Dawidowego Miasta dostarczyli bardzo istotnych dowodów. Sugerują one zgodność między tym, co wiemy o Jerozolimie na podstawie naukowych doniesień oraz biblijnych tekstów.
Biblia mówi prawdę. Ostatnie odkrycia to potwierdziły

Dawidowe Miasto stanowi pierwotną część Jerozolimy, a najnowsze ustalenia jej poświęcone zostały zaprezentowane na łamach PNAS. Członkowie zespołu badawczego, będący przedstawicielami różnych izraelskich instytutów, skupili się na datowaniu kilku obiektów.

Czytaj też: Zobacz twarz neandertalskiej kobiety sprzed 75 000 lat. Co za rekonstrukcja!

Chodziło zarówno o budynki królewskie, jak i mury miejskie. O ile do tej pory zakładano, iż miasto podlegało rozwojowi za sprawą przybywających z wygnania asyryjskiego uchodźców, tak nowe ustalenia tworzą zgoła odmienny obraz. Wynika z nich, jakoby rozrastanie miasta w kierunku góry Syjon miało miejsce już za panowania króla Jehoasza, około stu lat przed wspomnianym wygnaniem.

Pozwala to sądzić, że ekspansja Jerozolimy stanowiła pokłosie wzrostu demograficznego, a także ustanowienia systemów politycznych i gospodarczych. Poza tym archeolodzy dotarli do informacji, iż mury miejskie znajdujące się we wschodniej części Dawidowego Miasta są starsze niż do tej pory zakładano. Oznacza to, iż hipoteza o ich powstaniu za panowania króla Ezechiasza nadaje się do kosza. W jej miejsce pasuje wariant odnoszący się do udziału innego władcy, Uzjasza.

Dzięki ostatnim ustaleniom możemy potwierdzić, że Biblia – przynajmniej w kontekście wydarzeń związanych z rozwojem Jerozolimy – zawiera sporo prawdy

To istotna kwestia, szczególnie jeśli mamy na uwadze zgodność historyczną Biblii. Pojawiła się w niej bowiem wzmianka o Uzjaszu odpowiadającym za stworzenie i wzmocnienie wież na terenie Jerozolimy. Dlaczego panowało przekonanie, jakoby było to zasługą Ezechiasza? Ze względu na odniesienie do jego buntu wobec króla Asyrii. Budowa umocnień obronnych miałaby w tym kontekście sens.

Czytaj też: W jakim celu powstał Kamień Przeznaczenia? Naukowcy rozwikłali zagadkę

Przeprowadzone badania są ważne nie tylko ze względu na płynące z nich wnioski, ale również inny aspekt: połączenie nauk ścisłych, archeologii oraz historiografii biblijnej. Taka kombinacja pozwoliła naukowcom na stworzenie kompleksowego obrazu Jerozolimy w odległej przeszłości i wyjaśnienie, jak miasto się rozwijało na przestrzeni wieków. W datowaniu poszczególnych znalezisk istotną rolę odegrała metoda radiowęglowa. Swoje zrobiło też datowanie na podstawie liczby słojów drzew.