Dhosting.pl i Posadzimy.pl – współpraca dla zalesienia Polski

W kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby działania na rzecz ochrony środowiska, polskie firmy coraz częściej sięgają po nietypowe narzędzia, które chętnie integrują wewnątrz swoich organizacji. 
Dhosting.pl i Posadzimy.pl – współpraca dla zalesienia Polski

Jedną z takich inicjatyw jest współpraca dhosting.pl, popularnego dostawcy wysokowydajnych usług hostingowych, z organizacją Posadzimy.pl, której celem jest zwiększanie zalesienia Polski, wpisując się tym samym w globalny trend promowania zrównoważonego rozwoju. Współpraca ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle obchodów Międzynarodowego Dnia Lasu (21 marca), który jest okazją do podkreślenia znaczenia lasów dla życia na Ziemi oraz potrzeby ich ochrony.

Od lat stawiamy na innowacje i odpowiedzialność społeczną. Partnerstwo z Posadzimy.pl to kolejny krok w integracji tych wartości z naszą działalnością biznesową. mówi Rafał Kuśmider, CEO dhosting.pl

Firma chce zachęcić swoich partnerów i klientów do wspólnego zwiększania nasadzeń nowych drzew w Polsce. W tym celu stosuje 2 rozwiązania.

Promocja na Elastyczny Web Hosting 2.0 za 9,99 zł netto

Od 21.03.2024 do 22.03.2024 r., do godziny 23:59, dhosting.pl oferuje nową, wydajniejszą wersję Elastycznego Web Hostingu 2.0 w promocyjnej cenie 9,99 zł netto za pierwszy rok. Promocja trwa 2 dni, ale pilotażowa akcja wspólnego sadzenia drzew potrwa do końca marca. W tym czasie za każde zakupienie nowej usługi firma sadzi drzewo.

Angażowanie partnerów firmy

Kolejnym rozwiązaniem jest aktywizowanie partnerów firmy. W tym calu dhosting.pl udostępnia członkom Programu Partnerskiego narzędzia, które pozwalają przekazać, w sposób stały, wybrany kawałek swojej prowizji na poprawę drzewostanu w Polsce.

Angażując naszych partnerów i klientów w takie inicjatywy, dążymy do budowania wspólnoty, która rozumie i docenia nie tylko innowacyjność technologiczną, ale również znaczenie działań na rzecz środowiska. Chcemy pokazać, że każdy z nas, zarówno jako jednostka, jak i część większego ekosystemu, ma realny wpływ na przyszłość planety. To nasza wspólna odpowiedzialność i szansa na tworzenie trwałej wartości, wykraczającej poza codzienne transakcje biznesowe. – wyjaśnia CEO dhosting.pl

Lasy pełnią wiele kluczowych funkcji dla utrzymania życia na Ziemi. To nie tylko produkcja tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla, ale też ochrona różnorodności biologicznej, regulacja obiegu wody w przyrodzie czy zapobieganie erozji gleb. Drzewa stanowią nieoceniony skarb naszej planety.

Współpraca z organizacjami pokroju Posadzimy.pl to dowód, że przedsiębiorstwa coraz śmielej wychodzą poza ramy swojej działalności. Z kolei zachęcanie partnerów i klientów do współuczestnictwa w tego typu projektach, to szansa na tworzenie trwałych wartości i świadomej społeczności.

Lokowanie produktu