Dlaczego ptaki nie mają zębów?

Biolodzy od dawna zastanawiali się nad tym, czy do utraty uzębienia doszło u praprzodka wszystkich ptaków czy może działo się to wiele lat później u przedstawicieli poszczególnych linii ewolucyjnych. Teraz naukowcy z odkryli w genomie ptaków szczątkowe geny, które miliony lat temu były odpowiedzialne za rozwój uzębienia. Przeprowadzona analiza genetyczna wykazała, że w przeszłości zęby utracił wspólny przodek wszystkich ptaków, a działo się to ok. 116 milionów lat temu. 

Ptaki, tak jak mrówkojady, pangoliny czy walenie, nie mają zębów. Ale nie zawsze tak było. Nowe badania wskazują, że wspólny przodek wszystkich żyjących ptaków stracił uzębienie ok. 116 mln lat temu.

Badanie pokazało, że nawet szczątkowe i dawno nieaktywne geny zawierają informacje o przeszłości danego gatunku. Podobnie jak martwe organizmy, które do naszych czasów przetrwały w formie skamieniałości. 

Powstawanie zębów u kręgowców to złożony proces, w którym bierze udział szereg genów. Dla tego badania znaczenie miało sześć genów, które zbadano u 48 gatunków ptaków. Badania wykazały, że u wszystkich doszło do podobnych mutacji. Na tej podstawie stwierdzono, że musiały się one wywodzić od wspólnego przodka dzisiejszych ptaków. Naukowcy podejrzewają, że procesowi wytracania zębów towarzyszyło kształtowanie się dzioba. 

Czytaj więcej: