Doktorant z UW laureatem nagrody im. Witolda Lipskiego

Paweł Parys z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem tegorocznego Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych informatyków.

Prace 27-letniego Pawła Parysa dotyczą jednego z klasycznych zagadnień algorytmicznych o wielkiej skali zastosowań: problemów wyszukiwania. Zagadnieniem analizowanym przez laureata jest wyszukiwanie informacji w dokumentach w formacie XML, powszechnie stosowanym m.in. w Internecie.

Innowacyjny algorytm poszukiwania danych wkrótce może znaleźć zastosowanie w sieci

– Paweł Parys zaproponował nowy, skuteczny i szybki algorytm wyszukiwania danych, który powinien znaleźć zastosowanie w praktycznych implementacjach języków zapytań – mówi prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, Przewodniczący Rady Nagrody. – Prace laureata są publikowane, wysoko oceniane i nagradzane na najlepszych światowych informatycznych konferencjach i czasopismach naukowych. Badania te pokazują wielką już erudycję świetnego i wszechstronnego informatyka i matematyka. Charakteryzuje go wielka pomysłowość i wyśmienity technicznie warsztat naukowy, dzięki którym podejmuje z powodzeniem ważne i trudne problemy informatyki teoretycznej, o znaczącym potencjale i wadze dla zastosowań praktycznych.

Paweł Parys pracuje pod opieką dr. hab. Mikołaja Bojańczyka, laureata Nagrody im. Witolda Lipskiego z 2006 roku. To pierwszy taki przypadek w historii Nagrody.

– Laureaci Nagrody sprzed kilku lat to już często świetni samodzielni naukowcy, którzy uzyskują znaczące i widoczne w świecie wyniki naukowe. Z powodzeniem kierują ważnymi polskimi i międzynarodowymi projektami naukowymi i budują własne grupy badawcze, wychowując kolejne pokolenie doskonałych młodych informatyków – dodaje prof. Andrzej Tarlecki.

Dr hab. Witold Lipski był wybitnym, przedwcześnie zmarłym polskim informatykiem. Stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z dziedzin wprowadził nowe idee i uzyskał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu uznanie.  

Nagroda im. Witolda Lipskiego od siedmiu lat jest przyznawana młodym wybitnym naukowcom specjalizującym się w dziedzinie informatyki. Nagroda, obok wymiaru finansowego, oznacza prestiż w środowisku. Kapitułę konkursu tworzą uznane autorytety – profesorowie: Paweł Idziak, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Pelc, Piotr Sankowski, Andrzej Tarlecki, Władysław M. Turski, Igor Walukiewicz. Dalsze informacje: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/

Więcej:nagrodynauka