Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Dobrobyt wielu miast w Europie zawdzięcza się jednemu

Takiej zależności współczesnego dobrobytu od układu starożytnych dróg się nie spodziewaliśmy. Okazuje się, że popularne przysłowie: “wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, ma szersze znaczenie.
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Dobrobyt wielu miast w Europie zawdzięcza się jednemu

Drogi wyznaczone przez Cesarstwo Rzymskie ponad 2000 lat temu miały wpływ na dalszy rozwój terenów wokół nich. Mowa nie tylko o tym, że układ starożytnych traktów prowadził finalnie do stolicy imperium, ale również o tym, że miasta dzisiaj znajdujące się na liniach rzymskich dróg cieszą się relatywnie wysokim dobrobytem i zamożnością.

Czytaj też: Starożytny katalog gwiazd odnaleziony? Hipparchos z Nikei faktycznie dokonał niemożliwego

Naukowcy z Danii i Szwecji przeprowadzili analizę kartograficzną, porównując układ dróg z okresu szczytu Cesarstwa Rzymskiego (II wiek) z dzisiejszą lokalizacją ośrodków miejskich (wykorzystano nocne zdjęcia satelitarne z natężeniem światła). Rezultaty ich prac możemy przeczytać na łamach Journal of Comparative Economics.

Starożytne drogi odcisnęły piętno na dzisiejszym bogactwie wielu miast

Dostrzeżono zaskakującą regularność pomiędzy szlakami armii rzymskiej a dzisiejszymi miastami w Europie Zachodniej. Jak wnioskują badacze, ma to rezultat w tym, że już we wczesnym średniowieczu powstawały na dawnych traktach osady, których rozwój i bogacenie się były stymulowane handlem. W ten sposób powstały takie ośrodki jak Paryż, Londyn, czy wiele miast Beneluksu. Wszystko zatem ma swoje źródło w starożytnym Rzymie.

Jednakże nie wszędzie tak dobrze się umacniały starożytne szlaki. Brak korelacji zauważono w Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie – wczesnośredniowieczne szlaki karawanowe zupełnie nie pokrywają się z traktami rzymskiej armii.

Badania miały na celu zbadanie trwałości dawnych szlaków i ich wpływ na dzisiejszą gospodarkę. Teraz widzimy bezsprzecznie, jak ogromny wpływ wywarło Cesarstwo Rzymskie na Europę Zachodnią, a stosunkowo niewielki na południowe i wschodnie prowincje imperium.

Czytaj też: Karol, czyli władca, który zawdzięczał swój przydomek nie tylko wzrostowi

Odkrycie naukowców przynosi wskazówki także dla dzisiejszych urbanistów planujących nowe inwestycje. Sugeruje się, aby nowe miasta, osiedla, linie kolejowe i autostrady budować w niedalekim pobliżu dawnych szlaków handlowo-militarnych.