Drugie spotkanie w ramach Akademii PWN: Wiedza na Łączach

W spotkaniu wezmą ponadto udział Profesor Jerzy Dietl oraz przedstawiciele świata biznesu: Łukasz Blikle, Przewodniczący rady nadzorczej A. Blikle Sp. z o.o. oraz Maciej Witucki, Prezes Orange Polska.

Jaką rolę odgrywa etyka w świecie wielkich korporacji? Czy to jej brak odpowiada za dzisiejszy kryzys? Na te i inne tematy będzie można podyskutować podczas spotkania z Profesorem Wojciechem Gasparskim już 7 listopada w ramach projektu Akademia PWN: wiedza na łączach.

Uczestnicy panelu wspólnie zastanowią się nad wyzwaniami etycznymi, jakie stoją przed biznesem w dobie globalizacji i obecnego kryzysu. Szczególnie, że coraz częściej jako jedną z jego przyczyn wskazuje się właśnie nieprzestrzeganie standardów moralnych, a fair play w biznesie to nie tylko spisane kodeksy dobrych praktyk, misje i programy CSR. To przede wszystkim praktyczny wymiar działalności organizacji, a więc uczciwa konkurencja, prawdomówność w stosunku do klientów i konsumentów, dbałość o środowisko, etyczne traktowanie pracowników i kontrahentów. W tych obszarach często dochodzi jednak do nadużyć, mimo że o firmach zaczyna się – również w Polsce – mówić jak o podmiotach moralnych.  

Dyskusja na temat odpowiedzialności biznesu jest potrzebna, bo dylematy i pytania związane z etyką życia gospodarczego nie zawsze znajdują jednoznaczną odpowiedź. W ostatnim czasie głośno było o sprawie debiutu Facebooka na giełdzie. Na kilka dni przed wejściem na rynek papierów wartościowych pojawiły się niekorzystne prognozy, o których poinformowana została tylko część akcjonariuszy. Choć formalnie nie złamano prawa, etyczny wymiar takiego postępowania można uznać za dyskusyjny. Profesor Gasparski nieustannie próbuje propagować ideę, że organizacje mogą nie tylko funkcjonować w zgodzie z moralnością, ale przede wszystkim czerpać z takiej polityki wymierne korzyści – również w postaci zysków finansowych.

Zakres tematyczny spotkania będzie nawiązywać do książki „Biznes, etyka, odpowiedzialność”, pod redakcją naukową profesora Wojciecha Gasparskiego.

Całe spotkanie będzie transmitowane na żywo w sieci, również w serwisie www.biznes.pl. Widzowie będą mogli realnie wziąć udział w dyskusji i zadać pytania gościom za pośrednictwem Internetu.    

Debata odbędzie się 7 listopada 2012 roku o godz. 12:00 w Sali Senatu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 57/59. Pierwszeństwo wejścia na spotkanie będą miały osoby, które wyślą maila na adres [email protected]. W trakcie spotkania będzie możliwość zakupu wybranych książek Wydawnictwa Naukowego PWN z 20% rabatem.

Więcej informacji na temat projektu Akademia PWN: wiedza na łączach znajdą Państwo na stronie www.wiedza.pwn.pl.

Kolejne spotkania w ramach Akademii PWN:

27 listopada 2012 – Prof. Zygmunt Bauman (Kultura jako praxis)

6 grudnia 2012 – Prof. Philip Zimbardo (O sekretnym wpływie czasu na nasze życie)

18 grudnia 2012 – Prof. Włodzimierz Starosolski (Konstrukcje Żelbetowe)