Dusza w kamieniu

W tureckim kamieniu nagrobnym z VIII wieku p.n.e. naukowcy znaleźli “nieśmiertelną duszę”.

      Znaleziony w mieście Sendżirli w południowej Turcji nagrobek jest dowodem na to, że ludzie żyjący kilka wieków przed narodzeniem Chrystusa wierzyli w nieśmiertelność duszy. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Universytetu Chicago na podstawie inskrypcji znalezionej w Turcji na kamieniu nagrobnym, zgodnie z którą dusza zmarłego zamieszkuje w kamiennej steli.  

     Grupa orientalistów pod kierownictwem Davida Schloena latem tego roku podczas wykopalisk w Sendżirli (antycznym mieście Samal) odkryła ważącą ponad 360 kg kamienną płytę. Położone pomiędzy Syrią a Anatolią miasto Samal było niegdyś stolicą wielkiego królestwa, a dzisiaj jest jednym z najważniejszych wykopalisk epoki kamiennej. Inskrypcja wskazuje na to, że jest to grób mężczyzny o imieniu Kuttamuwa, ktory był niegdyś służącym ówczesnego króla Panamuwa. Mężczyzna sam za życia zlecił sporządzenie inskrypcji na swój nagrobek, wierząc, że jego dusza będzie kontynuować egzystencję w kamiennej płycie. Na kamieniu nadgrobnym widnieje również wizerunek jego właściciela – w długim płaszczu i z kielichem wina w dłoni. 

     Płyta została znaleziona w doskonałym stanie. Według Schloena jest ona oryginalną kombinacją tekstu i obrazu i stanowi istotne uzupełnienie naszej wiedzy o starożytnychych językach i kulturach. Nagrobek jest również dowodem na to, że w starożytnym mieście Samal współistniały ze sobą kultury semicka i indoeuropejska. Nazwiska Kuttamuwa i Panamowa mają bowiem pochodzenie indoeuropejskie, podczas gdy inskrypcja została sporządzona w dialekcie wschodniosemickim. Na mieszkankę kultur wskazuje również napis na nagrobku. Wyraża on bowiem wiarę w to, że dusza zmarłego jest nieśmiertelna i żyje w kamiennej płycie, na której wyryte zostały imię i wizerunek jej właściciela, tmczasem w wierzeniach semickich dusza po śmierci żyje w szczątkach zmarłego. Być może ma to związek z tym, że ciało Kuttamuwy zostało skremowane.  

       Już wcześniej na miejscu antycznego Samal archeologowie dokonali ważnych znalezisk. Odkryto pozostałości miejskich murów, bram i pałaców. Do znalezisk należą również inskrypcje na grobach królewskich. Kamienna stela Kuttamuwy jest jednak pierwszą stelą, znalezioną w miejscu, w którym została ona ustawiona przed wiekami. Schloen wraz z zespołem naukowców planuje dowiedzieć się na podstawie znalezisk archeologicznych, jak wyglądała społeczna i gospodarcza struktura miasta. W ten sposób będzie można powiedzieć więcej na temat jego kultury. JSL

źródło: news.uchicago.edu