Działkowcy i Greenpeace razem dla pszczół

Ekolodzy i działkowcy rozpoczęli wspólną akcję pomocy pszczołom

Czytaj także: Gdzie znikają pszczoły?

Wspólna inicjatywa będzie polegać na promocji wysiewania roślin miododajnych na terenach ogródków działkowych w całej Polsce. W ramach dzisiejszej akcji wszystkim zainteresowanym będą rozdawane nasiona tych roślin. Odbędą się też wykłady między innymi o roli owadów zapylających na działce i apiterapii (leczeniu produktami pszczelimi). Przygotowano też szereg dodatkowych atrakcji, m.in. wystawę sprzętu pszczelarskiego, degustację miodu i pokaz filmu dokumentalnego „Milczenie pszczół”.

To już kolejny etap kampanii Greenpeace „Przychylmy Pszczołom Nieba”, która ma na celu pomoc pszczołom i innym owadom zapylającym.

Na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa, każdego roku ubywa coraz większy odsetek populacji tych owadów. Jeśli nie uda się powstrzymać tego zjawiska, mogą wystąpić poważne problemy z produkcją żywności.

Dane naukowe wskazują, że to właśnie owady zapylające pomagają w zapylaniu ponad osiemdziesięciu procent spożywanych przez nas roślin. Na skutek intensyfikacji rolnictwa, w ostatnich latach kurczą się też w szybkim tempie ich naturalne siedliska. Ogródki działkowe, jako ostoja zieleni i bioróżnorodności w polskich miastach i na ich obrzeżach, odgrywają więc ważną rolę w zachowaniu zdrowych populacji owadów zapylających poprzez zapewnienie przyjaznych warunków życia dla tych pożytecznych stworzeń.

– Ogrody i ogródki działkowe to idealne miejsca dla owadów, które zapylają nie tylko rośliny ozdobne, ale także warzywa oraz drzewa i krzewy owocowe. Im więcej będzie w nich owadów zapylających, tym lepsza kondycja ogrodu i większe zbiory warzyw i owoców. Dostęp do roślin miododajnych zapewnia owadom stały dostęp do pokarmu, dzięki czemu proces zapylania jest efektywny i wydajny – powiedziała Katarzyna Jagiełło, koordynatorka kampanii „Zrównoważone Rolnictwo” w polskim Greenpeace.

Spośród wielu chemicznych środków stosowanych w rolnictwie, jako wyjątkowo niebezpieczne dla pszczół wskazuje się pestycydy z grupy neonikotynoidów. Powodują one zaburzenie czynności fizjologicznych, uszkodzenie układu nerwowego, zakłócenie komunikacji i procesu uczenia się, np. pszczoły mające kontakt z neonikotynoidami często nie znajdują drogi powrotnej do ula lub na pole będące miejscem zbierania pokarmu. Innym efektem ich oddziaływania jest obniżenie odporności pszczół oraz dziko żyjących owadów zapylających na choroby i pasożyty. Komisja Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem zakazu stosowania trzech najgroźniejszych neonikotynoidów.

Wyrokiem z 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przeszło połowę artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD). Konieczne więc było napisanie obywatelskiego projektu tej ustawy. Pod projektem podpisało się blisko milion obywateli. 17 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a dwa dni później głosowanie nad projektem, w wyniku którego trafił on do dwóch komisji sejmowych: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze posiedzenie obu komisji odbędzie się 9 maja tego roku.