Dziennik podróży we włosach

Podróżowanie po świecie pozostawia swój ślad nie tylko w albumach ze zdjęciami, lecz, jak się okazuje, również we włosach turystów. Do takiego wniosku doszli angielscy i hiszpańscy naukowcy. We włosach osoby, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy przebywała w różnych krajach, naukowcy stwierdzili obecność wyraźnych wariacji izotopów siarki.

U dwóch osób kontrolnych, które pozostały w kraju, wahania te były o wiele słabsze – stwierdziła Rebeca Santamaría-Fernández z firmy LGC w Teddington. Posiadając odpowiednio duży zbiór danych możliwe jest, według naukowców, ustalanie miejsc, w których przebywała dana osoba na podstawie wyłącznie rodzajów izotopów w jej włosach.

Włosy na głowie podczas doświadczeń poddawano w różnych miejscach działaniu intensywnych impulsów laserowych, a następnie analizowano je za pomocą spektrometru mas. Naukowców interesowały w pierwszym rzędzie posiadające różne masy warianty atomów siarki, a zwłaszcza izotopy 32S i  34S w białku fibrylarnym – keratynie. U osób, które przez ostatnie pół roku nie wyjeżdżały z Wielkiej Brytanii, stosunek ilościowy obu izotopów ulegał wahaniom mniejszym, niż 1,2 promila. U osób, które przez dłuższy czas przebywały w Chorwacji, Austrii, Wielkiej Brytanii i Australii, naukowcy zauważyli wahania większe, niż 5 promili. Naukowcy wyciągnęli więc wniosek, że w zależności od miejsca pobytu, spożywanych tam potraw oraz wypitych napojów, stosunek znajdujących się we włosach izotopów siarki ulega określonym wahaniom.

Fakt ten może być przydatny nie tylko dla badań nad migracją ludności, lecz również dla medycyny sądowej, na przykład w celu sprawdzenia alibi podejrzanej osoby. Sprawozdanie z badania opublikowano w magazynie Analytical and Bioanalytical Chemistry. JSL