Dziś kodują, jutro będą zmieniać świat!

Zakończył się pierwszy etap ogólnopolskiej akcji “Mistrzowie kodowania”. Wzięło w niej udział ponad 5 tys. uczniów szkół podstawowych. Zainteresowanie było na tyle duże, że od września rusza kolejna odsłona programu!

Mistrzowie Kodowania to ogólnopolska akcja kierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także bibliotek i innych placówek, które posiadają ofertę edukacyjną. 

Pierwsza edycja programu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. Wzięło w niej udział 120 placówek i 243 nauczycieli z całej Polski i w sumie ponad 5 tys. uczniów.

Programowanie językiem przyszłości

Dlaczego warto uczyć dzieci programowania? Korzyści jest wiele. 

Programowanie rozwija u dzieci zdolność kreatywnego myślenia, ale też doskonali umiejętności analityczne, uczy współpracy w grupie i cierpliości. Lekcje programowania w tak młodym wieku sprawiają, że Mistrzowie Kodowania są w stanie nadążać za szybkim postępem technologicznym i świadomie z niego czerpać. Umiejętność programowania sprzyja rozwojowi intelektu, a w dalszej perspektywie pozwala lepiej odnaleźć się na rynku pracy. 

Dziś programowanie, tak jak nauka języków obcych to podstawa, która umożliwia płynne poruszanie się w w świecie nowych technologii i dynamicznych zmian.

Rusza druga edycja programu!

Na początku lipca rusza nabór do drugiej edycji, tym razem całorocznego programu Mistrzowie Kodowania. Szkoły zainteresowane udziałem w programie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Każda szkoła powinna wytypować dwóch chętnych nauczycieli (niekoniecznie nauczycieli informatyki, mogą to być nauczyciele innych przedmiotów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje), którzy będą prowadzili zajęcia z programowania dla uczniów i którzy wcześniej wezmą udział w szkoleniu. Szkoła powinna dysponować sprzętem komputerowym i umożliwić prowadzenie programu w systemie 1 uczeń = 1 komputer.

Placówkę może zgłosić nauczyciel lub edukator w porozumieniu z dyrektorem (jego pisemne potwierdzenie będzie potrzebne po zakwalifikowaniu się placówki do programu). Aby zgłosić placówkę, należy wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY.

Więcej informacji na stronie: mistrzowiekodowania.pl