Komunikatywność, czyli umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów, słuchania i mówienia, to jedna z najważniejszych cech lidera – wynika z badan przeprowadzonych wsród menedżerów wyższego szczebla. Jeśli chce się osiągnąć zawodowy sukces, należy te cechę w sobie wzmacniać i rozwijać. Kluczowa rolę odgrywa tu empatia. Tyle że empatia staje się dziś dobrem rzadkim, bo nasza mentalność zmienia się pod wpływem najnowszych technologii.

„Wczuwanie się w położenie innych osób rodzi chęć działania i niesienia pomocy” – przypomina dr Carolyn Saarni, autorka książki „Development of Emotional Competence” (Rozwój kompetencji emocjonalnej). „Jeśli potrafimy rozumieć emocje i nastroje współpracowników, odpowiednio się do nich odnieść i właściwie zareagować, będziemy mieć z nimi lepsze relacje”.

 

Pokolenie hedonistów - u młodych ludzi alienacja bierze górę nad integracją

Mózg, nieustannie obcujący z nowoczesnymi technologiami i bombardowany bodźcami, nie nadąża z przetwarzaniem informacji. Przechodzi wtedy w „tryb awaryjny”: odłącza płat przedczołowy, cześć odpowiedzialną za empatię, altruizm, tolerancję i człowiek obojętnieje na wszystko, co nie dotyczy go osobiście. „Ludzie urodzeni po 1982 r. to najbardziej narcystyczne pokolenie w historii” – ogłosiła po wielu latach badan psycholog Jean Twenge. „Do roku 2006 dwie trzecie studentów osiągnęło pod tym względem wyniki, które nie mieściły się w skali wykorzystywanej w badaniach w latach 1979–85. W ciągu zaledwie 20 lat nastąpił wzrost o 30 proc.” – napisała w książce „The Narcissism Epidemic” (Epidemia narcyzmu), wydanej wspólnie z Keithem Campbellem. „Generacja Baby Boomers, o której mówiło się, ze jest bardzo zaabsorbowana sobą, została pokonana przez własne dzieci”.

„U młodych ludzi alienacja bierze górę nad integracją” – zauważa pedagog prof. Henryka Kwiatkowska. Młodzi prezentują postawy roszczeniowe, a wartości takie jak przyjaźń, pomoc, współczucie ustępują miejsca skłonnościom hedonistycznym, ukierunkowanym na dobrobyt, przyjemność i sukces. Ich narcyzm przejawia się we wszystkich aspektach życia, z biznesem włącznie. Ponieważ osoby narcystyczne są pewne siebie i maja mniejsze niż inni opory przed podejmowaniem ryzyka, częściej zostają przedsiębiorcami. I to chyba jedyne plusy – w pozostałych przypadkach narcyzm jest forma upośledzenia; z jego powodu jest się mniej cenionym pracownikiem i mniej lubianym kolega.

 

Niszczący fałsz - narcyz traci kontakt z rzeczywistością

„Narcyz słabo rozpoznaje cudze potrzeby” – pisze brytyjski socjolog Anthony Giddens w książce „Nowoczesność i tożsamość”. Nie wykazuje zainteresowania sprawami innych. „Pozbawiony pełnowartościowych relacji z ludźmi, dla podparcia niepewnego poczucia własnej wartości potrzebuje ciągłego napływu wyrazów podziwu i aprobaty” – twierdzi Giddens. Jakiś czas temu redaktorowi „Playboya”, piszącemu o amatorskich filmach pornograficznych, jedna z aktorek (prywatnie gospodyni domowa) opowiedziała, że „uwielbia oglądać siebie w czasie seksu oralnego wykonywanego na osobie męża”.