Europejski Bank DNA – odważnie w przyszłość

Nie od dziś wiadomo jak ważne są geny. Mają one udział w kształtowaniu naszego zdrowia, wyglądu, charakteru a nawet preferencji kulinarnych. Wielu naukowców wierzy, że DNA jest fundamentalną przyczyną chorób, ponieważ to właśnie ono kontroluje większość procesów w naszym organizmie. Dlatego na całym świecie prowadzi się zakrojone na szeroką skalę badania oparte o próbki materiału genetycznego, w których docieka się pierwotnej przyczyny choroby. Jest to jedna z nauk, której znaczenie jest niepodważalne a korzyści wynikające z badań nad genomem olbrzymie.

Przede wszystkim dla ochrony naszego zdrowia, a w dalszej kolejności również majątku i zaspokojenia naturalnej ciekawości  powstał pierwszy w Polsce Bank DNA – Europejski Bank DNA.

Innowacja z Polski

Projekt jest ewenementem na skalę światową. Tylko w Polsce możemy przechować nasz materiał genetyczny aż 40 lat. Wyprzedzamy tym samym inne kraje o co najmniej kilka lat.

Sama procedura pobrania jest szybka, bezbolesna i nie wymagająca wysiłku ze strony klienta. Natomiast korzyść jaką może on uzyskać ze zdeponowania materiału genetycznego kolosalna. Może uratować życie i zdrowie nie tylko samego klienta banku, ale także członków jego rodziny.

Kto powinien zdeponować DNA?

Przede wszystkim osoby obciążone rodzinnie chorobami genetycznymi, których przodkowie chorowali na nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzycę, schorzenia jelitowe. Brak występowania tych chorób nie oznacza jednak, że nie grozi nam zachorowanie. Czynniki środowiskowe jak palenie tytoniu, ekspozycja na promieniowanie UV, czy kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi nie pozostają obojętne dla naszego zdrowia. Dlatego bankowanie zalecane jest każdemu. Zasada jest jedna: im szybciej tym lepiej, bo im szybciej pobierzemy próbkę, tym będzie ona „czystsza”, czyli będzie zawierała mniej szkodliwych zmian, które gromadzą się w naszym DNA przez całe życie.

Co ważne: tylko klient, który oddał próbkę ma do niej dostęp. Nie trzeba się obawiać przekazania jej firmom ubezpieczeniowym czy organom ścigania. Bank DNA nie udziela nawet informacji o tym, czy dana osoba jest klientem banku. I to wszystko oferowane jest za cenę przystępną „przeciętnemu Kowalskiemu”.

Europejski Bank DNA nie pobiera opłat rocznych, opłata jest jednorazowa, wynosi 550zł (za całe 40 lat przechowywania), i po jej uiszczeniu możemy być spokojni, że nasz materiał genetyczny spokojnie spoczywa w specjalnie przygotowanym miejscu do czasu, kiedy będzie potrzebny.