EXLIBRIS

Polecane książki. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi recenzjami.

JAK MÓZG TWORZY UMYSŁ

Jak to się dzieje, że przyjemność staje się radością, a ból cierpieniem? Jak powstał subiektywny umysł, dzięki któremu ludzie stworzyli naukę i sztukę, seks połączyli z miłością, a współdziałanie z przyjaźnią? Antonio Damasio, wybitny neurobiolog pracujący na University of Southern California, stara się rozwikłać zagadkę ludzkiej świadomości. Analizuje relacje między zachowaniem, emocjami a związanymi z ich powstawaniem procesami zachodzącymi w mózgu. Zastanawia się również, jaką rolę w świadomości odgrywa nieświadomość. To, jak powstaje nasz wewnętrzy świat i jak mózg tworzy „ja”, bada również Chris Frith, neurokognitywista. Obaj autorzy mistrzowsko poradzili sobie z arcytrudnym zadaniem: trudno umysłowi zanalizować samego siebie. Jak pisał portugalski poeta Fernando Pessoa: „Moja dusza jest ukrytą orkiestrą; nie wiem, na jakich w moim wnętrzu gra instrumentach”.

Antonio Damasio, „Jak umysł zyskał jaźń”, Rebis, Poznań 2011 Chris Frith, „Od mózgu do umysłu”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

ZOSTAŃ COACHEM SWOJEGO DZIECKA

 Właściwe pytanie ma ogromną moc. Także wychowawczą,  o czym przekonują David Miskimin i Jack Stewart, od lat pracujący jako coachowie w biznesie. Doświadczenie zdobyte we wspieraniu menedżerów w rozwoju postanowili przenieść do najważniejszego życiowego biznesu, czyli do życia rodzinnego. Proponują taki sposób rozmawiania z dziećmi, który ma wzmocnić ich wiarę we własne możliwości, a także nauczyć radzenia sobie ze stresem i zdobywania wiedzy oraz umiejętności. Schematy zaproponowanych przez Miskimina i Stewarta rozmów mogą razić sztucznością, warto jednak pamietać, że nie chodzi o ich odtwarzanie, ale o przyswojenie samej metody coachingowej, polegającej raczej na wspieraniu niż wydawaniu poleceń. Książka zawiera przykłady rozmów coachingowych, studia przypadków i listę polecanych lektur.

Antonio Damasio, „Jak umysł zyskał jaźń”, Rebis, Poznań 2011 Chris Frith, „Od mózgu do umysłu”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 David Miskimin, Jack Stewart, „Coaching rodzicielski. Jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni realizować jego potencjał”, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2011

KTOŚ MUSIZAPŁACIĆ

Znane z fizyki prawo zachowania materii i energi i obowiązuje tak że w biz-nesie – nie ma nic za darmo. A nawet jeśli jest, to znaczy, że ktoś i tak za to zapłaci lub zapłaci ł. Warto o tym pamiętać zwłaszcza dziś, w erze przyklejania etykietki „zero” do niemal wszystkiego – od plików w internecie przez usługi bankowe po najzupełniej realne produkty. Chris Anderson, redaktor naczelny magazynu „Wired”, wyjaśnia, dlaczego rozdawanie czegoś za darmo jest takie skuteczne, skąd się wzięło, w jaki sposób napędza współ czesną gospodarkę i jak będzie zmieniać nas z świat . Szkoda tylko, że autor próbuje trochę na si łę nadać swej książce charakter naukowy – anegdoty i obrazowe wyliczenia okazują się ciekawsze od szufladkowania różnych strategii biznesowych. Cierpi na tym styl książki, któremu daleko do lekkości i klarowności np. Malcolma Gladwella.

Chris Anderson, „Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen”, Znak, Kraków 2011

ŻEBY ODPOCZĄĆ, TRZEBA ODREAGOWAĆ

Przewlekły stres wyniszcza organizm, zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, m.in. depresji i zawału serca, a także obniża odporność. Claire Michaels Wheeler, lekarka i psycholog, podpowiada, jak sobie z nim radzić ( ją samą najbardziej odpręża taniec). Na początek proponuje testy pozwalające określić poziom stresu i to, jak dziś radzimy sobie z napięciem, a potem tłumaczy, jak z pozoru niewielkie zmiany w codziennym życiu pomagają zmienić nastawienie do stresujących sytuacji. Podpowiada, jak walczyć z krytyką, jak sprawdzić, co nas odpręża, i jak wzmocnić poczucie wł asnej war tości . Przypomina o znaczeniu właściwej diety i ruchu, ale pisze też o zaletach terapi i pr zez s z tukę, o uzdrawiającej mocy wyznaczania sobie celów, pozwalania sobie na negatywne emocje i wzmacniania relacj i z innymi . Książka pełna jest ćwiczeń i kwestionariuszy.

CO DODA  CI SKRZYDEŁ

„Mózg jest szczęśl iwy,  kiedy skupiasz się na tym, co kochasz. Im bardziej skupiasz się na tym, co kochasz, tym bardziej zmniejsza się aktywność tych części układu limbicznego, które kontrolują destryktywne emocje, takie jak lęk, gniew, przygnębienie i niepokój ” – twierdzą neurolodzy z University of Pennsylvania, k tór z y badają związki między tym, w co wierzymy, a tym, co tworzymy w świecie. Ta opinia jest szczególnie bliska Janet i Chirisowi Attwoodom, którzy dzielą się z czytelnikami doświadczeniem życia pełnego pasji. Attwoodowie realizują się, prowadząc firmę marketingowo-konsultingową i internetowe pismo „Healthy Wealthy nWise”. „Żyj z pasją” to opowieść o tym, jak odkrywali to, co nadaje sens i smak ich życiu: jak szukal i satysfakcjonującej pracy albo jak zdobywali czas i pieniądze na podróże dookoła świata. Osobiste historie uzupełniają ćwiczenia, pomagające znaleźć swoje pasje.

POCHWAŁA  INDYWIDUALIZMU

Wy dawa łoby się , że  w dzisiejszych czasach najważniejsza jest umiejętność pracy zespołowej , dopasowania się i wypracowania kompromisów. Nic bardziej mylnego – twierdzi Chris Guillebeau, amerykański bloger, pisarz, podróżnik i działacz. Jego zdaniem jedyną szansą na satysfakcjonujące, szczęśliwe życie jest przejęcie nad nim kontroli i dążenie do własnych celów. Oczywiście nie wykluc za to współpracy z innymi, ale na swoich warunkach. Czy to się może udać? Autor na własnym przykładzie pokazuje, że tak, i z achęca inny ch, by spróbowali, ale zarazem daleki jest od głoszenia skrajnego egoizmu. „Nie my jesteśmy najważniejsi . Większośćznas w gł ębi serca pragnie żyć tak, by zrobić coś dobrego dla innych” – pisze. Na pewno war to spróbować. Chris Guillebeau, „Nie bój się pójść własną drogą.

Sztuka nonkonformizmu”, Wydawnictwo G+J, Warszawa 2011 Janet Bray Attwood i Chris Attwood, „Żyj z pasją. Odkryj swoje przeznaczenie” Wydawnictwo G+J, Warszawa 2011 Claire Michaels Wheeler, „10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011

REWOLUCYJNYENTUZJAZM

Stan Slap, autor książki „Jestem moją pracą”, zasł ynął jako specjal ista w rozbudzaniu entuzjazmu u szefów, członków zar ządu, menedżerów i szeregowych pracowników wielu pr zedsiębiorstw. Kl ientami jego f irmy konsul t ingowej był y m. in. Hewlett-Packard, Microsoft i Viacom. Co sprawia, że człowi e k pr ac uj e , j ak b y płacono mu miliony, mimo że w rzeczywistości zarabia znacznie mniej? Slap uważa, że kluczem do sukcesu jest stworzenie pracownikom warunków, w których będą mogl i real izować swoje osobiste wartości. Chodzi też o to, by dać im poczucie kontroli, wpływu i bycia szanowanym. Technikę zar ządzania pr zedstawioną w tym podręczniku sprawdzi ło z sukcesem wiele firm na całym świecie.

Stan Slap, „Jestem moją pracą. Rozrzućcie me prochy w sali konferencyjnej”, Wydawnictwo One Press, Gliwice 2011

ONA MA SIŁĘ

Iwona Majewska-Opiełka, psycholog i charyzmatyczny mówca motywacyjny, wyznaje na początkuksiążki , że w średniowieczu byłaby czarownicą, w XIX wieku – sufrażystką, a w początkach poprzedniego stulecia – emancypantką. Życie w tamtych czasach nie było jej udziałem, ale tak jak bohaterki z przeszłości Majewska-Opiełka wierzy w siłę kobiecości. W poradniku dotyka wielu s fer ż ycia: r elacj i z matką i innymi kobietami , mi łości i przyjaźni , macierzyństwa i partnerstwa, pracy i pasj i . Pisze o akceptacji swojego ciała, o umiejętności porozumiewania się z innymi i akceptowaniu samotności. Sporo miejsca poświęca też karierze, a przede wszystkim t emu, skąd czerpać energię do pracy i dlac zego w ogóle war to pracować.

Iwona Majewska-Opiełka, „Siła kobiecości”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011

POŻYTKIZ PRZYJEMNOŚCI

„Przyjemność to jedyna  si ła zdolna przeciwstawić się potencjalnie destrukcyjnemu wpływowi władzy. Wielu ludzi sądzi, że jest to rolą mi łości . Ale jeśli mi łość ma być czymś więcej niż słowem, to musi opierać się na odczuciu przyjemności. W tej książce pokazuję, w jaki sposób doznawanie przyjemności lub cierpienia determinuje nasze emocje, myśli i zachowania” – pisze we wstępie Alexander Lowen. Ten amerykański psychiatra i psychoterapeuta zasł ynął jako twórca bioenergetyki , metody terapeutycznej koncentrującej się na pracy z ciałem. Nie od rzeczy będzie też przypomnieć, że Lowen jest uczniem Wilhelma Reicha, definiujacego zdrowego człowieka jako kogoś, kto jak niemowlę potrafi przeżywać rozkosz całym ciałem. Inspirująca lektura.

Alexander Lowen, „Przyjemność”, Czarna Owca, Warszawa 2011

TU I TERAZ

Medytacja mindfulness, nazywana w polskiej literaturze przedmiotu medytacją uważności, zdobywa na świecie coraz wiekszą popularność. Terapeuci i psychologowie polecają ją jako skuteczną metodę w walce z depresją, lękiem, stresem i pr zewlek ł ym bólem. Neurolodz y w Europie i Amer yce os zalel i na punkcie zaglądania do mózgów osób, które medytują, za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Ich badania potwierdzają kolejne kor z y ści p ł y nące z praktykowania uważności , np. umiejętność bardziej racjonalnego podejmowania decy zj i czy koncentracji uwagi. Ronald Siegel uczy, jak uprawiać mindfulness w c od z iennym ż y c iu : podczas prowadzenia samochodu, zmywania naczyń czy wyprowadzania psa na spacer. To proste i trudne zarazem – trzeba się nauczyć być tu i teraz.

Ronald Siegel, „Uważność. Trening pokonywania codziennych trudności”, Czarna Owca, Warszawa 2011