Fobia leśnych słoni

Naukowcy, którzy zbadali zachowanie afrykańskich słoni leśnych, zauważyli, że gruboskórne ssaki ze strachu przed kłusownikami unikają zbliżania się do leśnych dróg.

     Afrykańskie słonie leśne (Loxodonta cyclotis) traktują budowane przez człowieka drogi jako śmiertelne niebezpieczeństwo i unikają z nimi wszelkiego kontaktu. Do takiego wniosku doszli naukowcy z organizacji ekologicznych Wildlife Conservation Society i Save the elephants po przeprowadzeniu odpowiednich badań. Na zlecenie tych organizacji międzynarodowa grupa naukowców przeanalizowała zachowanie słoni w środkowej części afrykańskiego kontynentu (Republika Kongo i graniczący z nią Gabon). Naukowcy pod kierownictwem Stephena Blake’a z Instytutu Ornitologii Maxa Plancka stwierdzili jednoznacznie, że leśne drogi – a więc miejsca, w których dochodzi do najczęstszych kontaktów tych zwierząt z kłusownikami – wywołują u słoni olbrzymi strach. Fakt ten skutecznie odstrasza te zwierzęta od zbliżania się do zbudowanych przez człowieka dróg. 

     Aby zbadać zachowanie słoni, naukowcy zaopatrzyli 28 osobników w specjalne czujniki ruchu – obroże wyposażone w nadajnik GPS. W ten sposób badacze mogli śledzić, jakimi drogami poruszają się słonie. Wyniki doświadczenia były zaskakujące – wskazywały one bowiem na pewien stały model zachowania się tych zwierząt. Słonie unikały zbliżania się do dróg czy przechodzenia ich w poprzek. Podczas trwania doświadczenia drogę odważyło się przejść zaledwie jedno zwierzę, przy czym dokonało tego z prędkością 14 razy większą, niż zwykła prędkość, z jaką kroczą słonie. „W lasach słonie poruszają się niczym zastraszone myszki“ – twierdzi Blake.

     Drogi mają na zachowanie słoni tak silny wpływ, jak mury czy ściany klatki. W związku z tym naukowcy zaczęli się obawiać, czy aby budowa nowych dróg nie będzie dla populacji leśnych słoni olbrzymim zagrożeniem. Obecnie w wielu częściach Afryki Środkowej rozpoczynają się bowiem spore inwestycje mające na celu budowę nowych szlaków komunikacyjnych. Zoolodzy przestrzegają jednak, Że zagęszczająca się sieć dróg spowoduje, że przestrzeń życiowa słoni będzie się coraz bardziej kurczyć. Słonie będą musiały cieśnić się na coraz mniejszej przestrzeni, co może odbić się negatywnie na ich zachowaniach społecznych, a nawet doprowadzić do głodu i wybuchu wśród nich epidemii. Blake podkreśla więc, jak ważne jest uwrażliwienie organizacji zajmujących się rozwojem infrastruktury w Afryce na problem słoni leśnych. Olbrzymią pomocą byłoby uwzględnianie ich potrzeb podczas projektowania nowych dróg. JSL

źródło: www.wcs.org