Focus Tester

Informacje dla wytrwałych, którzy rozwiązali (próbowali rozwiązać) 24 zadania z pierwszego i drugiego Testera (Focus numer specjalny 4 i 6)

Zadania czerwone

Badają umiejętność posługiwania się  słowem, inteligencję werbalną, szybkość przypominania sobie wszelkiego typu nazw, umiejętność wyciągania wniosków z posiadanej wiedzy w połączeniu z koniecznością szybkiego działania. Im więcej rozwiązałeś zadań, tym zdolności tego rodzaju masz bardziej rozwinięte.

Do sześciu zadań rowiązanych prawidłowo w podanym czasie – wynik mierny, świadczący o braku wymienionych zdolności, albo… nieumiejętności koncentracji uwagi, rozchwianiu emocjonalnym, wysokiej potrzebie osiągnięć, która może zaburzać sprawne działanie.

Ponad szęść zadań – wynik dobry, im więcej rozwiązanych zadań – tym lepszy.  

Zadania zielone

Badają umiejętności myślenia analitycznego, matematycznego, szybkość wykonywania prostych operacji, myślenie abstrakcyjne, zdolność myślenia obrazami. 

Do sześciu zadań – wynik mierny, warto wiedzieć, że jest  najczęstszy. Nie tylko ze względu na to, że mniej osób decyduje się na rozwiązywanie zadań wymagających matematycznych zdolności, ale także z nieumiejętności uruchamiania tych zdolności pod presją czasu. Zdarza się bowiem, osoby, które nie rozwiązały określonego zadania w wyznaczonym limicie czasu, później, na spokojnie, bez takiej  presji potrafią  go rozwiązać.

Ponad sześć zadań – wynik bardzo dobry.

Aby dokładniej poznać swoje umiejętności rozwiąż test kompetencji z pierwszego Testera.