Kiedy rozważasz przeprowadzkę do nowej okolicy, sprawdzasz wiele rzeczy. Poza cenami nieruchomości interesują cię środki publicznego transportu, odległość od szkoły lub sklepu, ilość zieleni. Tym, o czym zazwyczaj nie myślisz, jest kwestia, czy w pobliżu mogą mieszkać psychopaci. Nowe badania pokazują, że również ten czynnik da się wziąć pod uwagę - ponieważ ludzie o mrocznej osobowości mają konkretne upodobania co do miejsc, gdzie pragną się osiedlać.  

Natura a osobowość 

Naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Derby zastanawiali się, jakie cechy wpływają na to, że lubimy żyć albo w mieście albo bliżej natury. W swojej pracy przyjęli definicję powiązania z naturą jako "wyznacznik tego, że jednostka czuje się częścią większego świata przyrody, i czuje, że świat przyrody jest częścią jej samej". Zauważają, że więź z naturą wiąże się z mniejszym niepokojem, większym poczuciem szczęścia, witalnością, odpornością i zadowoleniem z życia - ale także z większą bezdusznością.  

Ich zdaniem ci, którzy lubią przyrodą, mają pewne charakterystyczne cechy osobowości: zwiększoną zdolności empatii, ugodowość i umiejętność przyjmowania perspektywy innych. 

Badacze zmierzyli też związek między odczuwaniem więzi z naturą a mroczną osobowością – czyli taką, która ma cechy tzw. ciemnej triady: psychopatię, narcyzm i makiawelizm.  

Co wybierają psychopaci 

Jeśli posiadają przywilej wyboru, ludzie decydują się mieszkać w miejscach, w których czują się najlepiej. Niektórzy kochają otwartą przestrzeń, a inni uwielbiają życie w mieście. I choć dla większości ludzi wybór ten dyktowany jest prospołecznymi skłonnościami, psychopaci myślą inaczej. 

Naukowcy odkryli, że mierzona poprzez samoopis więź z naturą negatywnie wiąże się z cechami psychopatycznymi, makiawelicznymi i sadystycznymi. Czyli - w uproszczeniu - ci, którzy czują, że dobrze im w zieleni, rzadko kiedy mają skłonności psychopatyczne. I odwrotnie – osoby o cechach ciemnej triady zdecydowanie preferują życie w mieście zamiast na przedmieściach lub obszarach wiejskich. 

Było to szczególnie wyraźne w przypadku cech związanych z psychopatią. Dlaczego? Zdaniem badaczy życie w mieście może być postrzegane jako bardziej atrakcyjne dla ludzi, którzy pragną prowadzić "szybki, wyzyskujący i pasożytniczy styl życia".  

Eksperci zauważyli również, że jest to zgodne z badaniami wiążącymi mroczną osobowość z rozwiązłością seksualną. Skłonność do krótkoterminowych znajomości jest bowiem zwiększona na obszarach o większej gęstości zaludnienia. To nie wszystko – obszary o większej gęstości zaludnienia mogą ułatwić psychopatom tuszowanie swoich czynów i zmniejszają szansę na przyłapanie. 

 

Źródło: Psychology Today