Głęboka sieć stoi otworem

Wyszukiwarka internetowa nowej generacji umożliwi naukowcom z różnych dziedzin szybkie znalezienie specjalistycznych informacji we wszystkich zasobach Internetu – również w tak zwanej głębokiej sieci.

          Ilość informacji zgromadzonych w Internecie jest co najmniej 500 razy większa, niż szacowano do tej pory. Jednakże dostępne dla użytkowników sieci tradycyjne programy wyszukujące są niezwykle powierzchowne – indeksują one zaledwie 0,2% wszystkich zasobów. Na określenie tego, co pozostaje poza zasięgiem ich działania, został ukuty termin „deep web” – głęboka sieć. Składa się na nią masa informacji zawarta w bazach danych, dokumentach elektronicznych czy czasopismach naukowych, dostęp do której jest ograniczony i często wymaga rejestracji lub subskrypcji. To właśnie w tym niezbadanym obszarze Internetu często kryją się niezbędne naukowcom informacje. Do takiego wniosku doszli genetycy biorący udział w projekcie poznania ludzkiego genomu (Human Genome Project). Aby pomóc badaczom w zaoszczędzeniu czasu spędzanego na poszukiwaniach internetowych, naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley postanowili opracować Infovell – nowy system wyszukujący. 

          Wyszukiwarce nowej generacji postawiono trzy wymagania: ma ona błyskawicznie znaleźć w głębinach sieci potrzebną informację, rezultaty wyszukiwania mają być trafne, a program musi być prosty w obsłudze. Według twórców Infovell nowy system spełnia wszystkie te wymagania.

         Przeciętny użytkownik Internetu wpisuje do maszyny wyszukującej kilka słów kluczowych, otrzymując w ten sposób dostęp do najbardziej popularnej wiedzy. Jednak jeżeli nasze poszukiwania mają na celu znalezienie dokumentu specjalistycznego dotyczącego wąskiej dziedziny wiedzy, wprowadzenie do wyszukiwarki kilku słów kluczowych nie przyniesie oczekiwanego efektu. W oknie przeglądarki wyświetli się zbyt wiele wyników wyszukiwania, które często nie mają żadnego związku z poszukiwanym tematem.  

          Systen wyszukujący Infovell pozwala na wyszukiwanie informacji za pomocą fraz kluczowych – od poszczególnych akapitów do całych dokumentów, a nawet do zbiorów dokumentów, liczących maksymalnie 25 tys. słów. Używanie nowej wyszukiwarki nie wymaga żadnego dodatkowego szkolenia, mającego na celu np. wykorzystywanie operatorów logicznych. Również język wyszukiwania nie ma znaczenia – Infovell stworzyli bowiem naukowcy posługujący się „językiem” kodów genetycznych. Użytkownicy mają więc do dyspozycji nie tylko języki ludzkie, lecz również równania matematyczne, wzory chemiczne, zapis nutowy czy inne kody wykorzystujące symbole graficzne. JSL

źródło: www.infovell.com