Ekstremalne upały, susza, zagłada roślin i zwierząt. Globalny raport przed Davos przełomowy?

Po raz pierwszy w raporcie przygotowanym w ramach World Economic Forum pięć najczęściej wskazywanych i najbardziej prawdopodobnych zagrożeń na najbliższe 10 lat dotyczy ekologii i zmian klimatu.
Ekstremalne upały, susza, zagłada roślin i zwierząt. Globalny raport przed Davos przełomowy?

Autorzy Global Risks Report 2020 zebrali odpowiedzi wśród 750 ekspertów z całego świata – Mutlistakeholders oraz 200 młodszych przedsiębiorców, dopiero rozwijających swoje firmy, określonych mianem Global Shapers.

Ankietowani mieli uszeregować wymienione ryzyka w dwóch kategoriach: stopnia wpływu na sytuację globalną (zjawiska już trwające, których skutki odczujemy najsilniej w ciągu najbliższych 10 lat) oraz największego prawdopodobieństwa wystąpienia (zjawiska, które mogą się pojawić).

Wśród długoterminowych ryzyk najczęściej wskazywanych pod względem prawdopodobieństwa przez ankietowanych z grupy Multistakeholders znalazły się: ekstremalne zjawiska pogodowe prowadzące do poważnych szkód materialnych i zagrożenia życia ludzkiego; niepowodzenie w łagodzeniu zmian klimatycznych przez rządy i przedsiębiorstwa; katastrofy klimatyczne spowodowane przez człowieka (w tym wycieki ropy, skażenia radioaktywne itp.); utrata różnorodności biologicznej i nieodwracalne załamanie ekosystemu; klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, tsunami, wybuchy wulkanów, burze geomagnetyczne).

Długoterminowe ryzyka z uwagi na dotkliwość skutków (Multistakeholders). Fot. Global Risks Report 2020

 

W kategorii zagrożeń z uwagi na dotkliwość skutków, które odczujemy w najbliższej przyszłości najmocniej, eksperci wymienili: porażkę w radzeniu sobie ze zmianami klimatycznymi, broń masowego rażenia, utratę bioróżnorodności, ekstremalne zjawiska pogodowe oraz brak dostępu do wody (w raporcie skategoryzowany jako zjawisko społeczne).

Z kolei za największe zagrożenia krótkoterminowe 78 proc. ankietowanych uznało „konfrontacje ekonomiczne” oraz „polaryzację polityczną na poziomie krajowym”. Na dalszych miejscach znalazły się: ekstremalne upały (77 proc.), zniszczenie ekosystemów (76 proc.) oraz cyberataki (76 proc.).

Wśród młodszych przedsiębiorców ponad 80 proc. ankietowanych wskazało: ekstremalne upały (89 proc.), zniszczenie ekosystemów (88 proc.), wpływ zanieczyszczenia na zdrowie (87 proc.), kryzys wodny (86 proc.) oraz niekontrolowane upały (80 proc.).

Z kolei w prognozie długoterminowej zdaniem Global Shapers zarówno w kategorii najbardziej prawdopodobnych jak i najmocniej wpływających na sytuację globalną zjawisk dominują kwestie związane z klimatem.

Global Risks Report 2020 jest o tyle przełomowy, że jeszcze 10 lat temu wśród największych zagrożeń nie wymieniano ani jednego dotyczącego zmian klimatycznych. Większość dotyczyła ekonomii, problemów społecznych i geopolityki.

Długoterminowe ryzyka z uwagi na dotkliwość skutków (Global Shapers). Fot. Global Risks Report 2020

 

– Krajobraz polityczny stoi w obliczu podnoszenia się poziomu mórz i wybuchów pożarów. Jest to rok, w którym światowi liderzy muszą podjąć wspólne działania, aby naprawić oraz wzmocnić współpracę, nie tylko dla osiągnięcia krótkoterminowych korzyści, ale przede wszystkim stawienia czoła głęboko zakorzenionym zagrożeniom – komentuje raport Břrge Brende, przewodniczący World Economic Forum.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w najbliższych latach przedsiębiorcy i decydenci muszą zacieśnić współpracę, aby doprowadzić do złagodzenia negatywnych zmian klimatu.

Największe zagrożenia globalne. Wyniki raportów z lat 2007-2020. Fot Global Risks Report 2020

 

„Żeby uniknąć najgorszych konsekwencji, emisje muszą zacząć spadać o 7,6 proc. w latach 2020-2030. To oznacza dodatkowe 460 miliardów dolarów na inwestycje związane z czystą energią, które trzeba wydać w ciągu najbliższej dekady” – czytamy w raporcie.

W 2018 roku szkody wynikające z katastrof naturalnych wyniosły 165 miliardów dolarów.

World Economic Forum (Światowe Forum Ekonomiczne) rozpoczyna się 21 stycznia w Davos. Jubileuszowe 50. forum odbywa się pod hasłem „Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata”. W szczycie wezmą udział najbogatsi ludzie świata oraz głowy państw, w tym Polski.