Google obchodzi 200. urodziny George’a Boole’a, ojca współczesnej logiki

Dziś wszystko opiera się na matematyce. Komputery, komórki, telewizory, transport, a nawet sygnalizacja świetlna – wszystko to działa w oparciu o tzw. logikę boolowską, którą zawdzięczamy bohaterowi dzisiejszego Google Doodle.

Oto proste pytanie typu tak – nie:  Czy wszechświat jest złożony? 

Oczywiście, że TAK! Moglibyśmy pomyśleć, przecież to jasne. Jednak z drugiej strony… Brytyjski matematyk George Boole twierdził, że NIE, rzeczy mogą być relatywnie proste, tak jak prawda i fałsz, 0 albo 1.

Boole od dziecka interesował się nauką. Większość dziedzin opanował samodzielnie, a w 1849 objął stanowisko profesora na Uniwersytecie w Cork. Tam stał się pionierem w dziedzinie logiki i matematyki. Swój piękny i prosty system binarny, zwany także boolowskim, opisał w dziele  „Badanie praw myślenia, na którym oparte są matematyczne teorie logiki i prawdopodobieństwa” z 1854 roku. To właśnie tej pracy zawdzięczamy rewolucję myślową, która dała podstawy nie tylko współczesnej logice i matematyce, ale także inżynierii i informatyce.

Algebra Boole’a polega na tym, że zmienne mogą w niej przybrać jedynie wartości równą 0 lub 1. Pracując na Uniwersytecie w Cork, Boole dał podstawy całej ery informacyjnej. Bez George’a Boole’e zapewne nie byłoby dzisiaj ani Google’a, ani komputerów, smartfonów czy wielu innych urządzeń, z których korzystamy na co dzień. 

By uczcić 200 urodziny uczonego, artysta  Leon Hong stworzył doodle, które wykorzystuje logiczne operatory: I, LUB, ALBO, BEZ.

Więcej informacji na stronie: Georgeboole.com