Granaty ręczne z czasów średniowiecza? Znaleziono broń używaną w czasie wypraw krzyżowych

Analiza ceramicznych elementów pochodzących z XI-XII wieku, które znaleziono w Jerozolimie wykazała, że mogły one być używane w formie granatów ręcznych.

Wcześniej prowadzone badania, które dotyczyły pojemników o kulistym i stożkowatym kształcie wykazały, że były one wykorzystywane do różnych celów, między innymi do picia piwa, przechowywania rtęci, ropy naftowej czy leków. Tym razem analizami zajął się Carney Matheson z Uniwersytetu Griffitha, który wraz ze współpracownikami potwierdził, że niektóre naczynia faktycznie zawierały olejki i leki, podczas gdy inny służyły do trzymania olejków zapachowych. Szczególnie interesujące okazały się znaleziska obejmujące wykrycie łatwopalnego i prawdopodobnie wybuchowego materiału.

Średniowieczne pojemniki wykorzystywano do przechowywania zróżnicowanych substancji

Ich obecność wskazuje bowiem na możliwość wykorzystania takich mieszanek w formie granatów ręcznych. Analiza składu wykrytych materiałów sugeruje, że były one produkowane w lokalnych warunkach. Jak twierdzi Matheson, w czasach wypraw krzyżowych naczynia te były stosowane jako granaty zrzucane na twierdze krzyżowców. Eksplozjom towarzyszył nie tylko głośny huk, ale również gwałtowne i jasne rozbłyski.

Niektórzy badacze proponowali, by naczynia te służyły jako granaty i zawierały czarny proch – materiał wybuchowy wynaleziony w starożytnych Chinach, o którym wiadomo, że został wprowadzony na Bliski Wschód i do Europy w XIII wieku. Zaproponowano, że czarny proch mógł zostać wprowadzony na Bliski Wschód wcześniej, już w IX-XI wieku. Jednak te badania wykazały, iż nie jest to czarny proch, a prawdopodobnie lokalnie wynaleziony materiał wybuchowy.” – wyjaśnia Matheson

Wyprawy krzyżowe i ich cele 

Wyprawy krzyżowe miały miejsce na przestrzeni około dwustu lat i obejmowały konflikt między chrześcijanami i muzułmanami. Pierwsza rozpoczęła się w 1096 roku, a wśród jej celów można wymienić między innymi chęć zdobycia Jerozolimy, Ziemi Świętej a także oswobodzenia wschodnich chrześcijan spod władzy muzułmanów. Pierwsza wyprawa krzyżowa była też jedyną w całej historii, którą – z perspektywy krzyżowców – można było uznać za w pełni udaną. Co ciekawe, do organizacji tych tzw. krucjat nawoływali papieże, a ich uczestnicy brali udział w najazdach na przykład w celu zdobycia bożej łaski. Dopiero stosunkowo niedawno doszło do jawnego potępienia wypraw krzyżowych. Ostatecznie krzyżowcom nie udało się podbić Jerozolimy, ani na dłużej utrzymać zajętych na Bliskim Wschodzie terenów.